torna

Detall de la notícia

Imatge 3563769

El Consell Social de la Llengua Catalana aprova els documents de la Ponència Sectorial de Joventut i la de Diversitat Lingüística i Cohesió Social

El Consell Social de la Llengua Catalana ha celebrat aquest dilluns en el Parlament de les Illes Balears la convocatòria de reunió ordinària del seu Ple, posterior a la reunió de la Comissió Permanent del passat 2 d’octubre. 

El Ple ha aprovat els documents de feina de les Ponències que han estat en actiu durant els mesos d’enguany: el de la Ponència Sectorial de Joventut, el de la Ponència de Diversitat Lingüística i Cohesió Social, i el document de l’àmbit educatiu i de formació de la Ponència de Planificació.

Durant el Ple, presidit per Fanny Tur, consellera de Cultura, Participació i Esports, i acompanyada de la directora general de Política Lingüística, Marta Fuxà, s’ha presentat la memòria del Pla d’Actuacions en matèria de Política Lingüística per al Quinqueni 2016-2021 quant a les accions fetes des de mitjans de 2016 fins a finals de 2017.

Aquesta memòria, que pretén analitzar el grau d’execució del Pla d’Actuacions, diu que hi ha participat el 31,3 % dels agents sol•licitats, dels quals un 28,1 % ha executat alguna acció de les previstes en el Pla, el qual, cal recordar, preveu un període de cinc anys per a què cada agent pugui planificar actuacions.

El gruix d’actuacions recollides en la memòria corresponen sobretot amb les executades per part dels ajuntaments, que és la tipologia d’agents més nombrosa.