torna

Detall de la notícia

Imatge 3563713

El Govern crearà una comissió mixta per delimitar les característiques de Trail Running i de Carreres per muntanya

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha resolt i acceptat favorablement la sol·licitud de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears que demanava reconèixer el concepte de Trail Running com a modalitat d’aquesta federació.

La definició de Trail Running acceptada pel Consejo Superior de Deportes (CSD) és tan ampla i abstracta que entra en conflicte amb les competències actuals de la Federació Balear de Muntanya i Escalada, que són les Carreres per muntanya.

Per aquest motiu, amb l’objectiu de determinar clarament les característiques del Trail Running a les Illes Balears, i en conseqüència, les característiques de les Carreres per muntanya, es proposa la creació d’una comissió mixta, integrada per representants de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears, la Federació Balear de Muntanya i Escalada i tècnics de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

Aquesta comissió, en el termini màxim de dos mesos a partir de la notificació –aquest dimecres 31 d’octubre de 2018- de la resolució a totes les parts, hauran de definir clarament, mitjançant un acord, les característiques específiques i diferenciadores i no coincidents que hauran de tenir els conceptes de Trail Running i Carreres per muntanya.

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports en dictarà resolució a partir dels acords entre les dues federacions.

En el cas que passat el termini establert, aquesta comissió mixta no hagués arribat a cap acord, hauria de ser el Govern qui determinés per resolució les característiques de cadascuna d’aquestes especialitats, previ informe tècnic favorable.