torna

Detall de la notícia

Imatge 3563094

Jornades "Estratègies per a la coordinació interinstitucional i la intervenció amb víctimes de violències masclistes: Desenvolupant els drets de les dones"

Les jornades en commemoració del Dia internacional per a l'eliminació de la violència de gènere d'enguany tenen els següents objectius: 

  • Dotar als i a les professionals que intervenen amb víctimes de violència masclista dels àmbits judicials, laboral, educatiu, dels serveis socials, de la salut, i de la seguretat amb estratègies i eines per a la prevenció, detecció i intervenció.
  • Donar a conèixer la importància de la perspectiva de gènere a l’àmbit jurídic.
  • Conèixer les bones pràctiques que es duen a terme en diferents serveis i àmbits d’intervenció.
  • Crear un espai perquè els i les professionals es puguin interrelacionar de manera directa amb els recursos que utilitzen en la seva feina diària.

Enllaços