torna

Detall de la notícia

Imatge 3562934

Trobada amb els representants de formació als centres

La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, va mantenir ahir en el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut una trobada amb els representants de formació dels centres de la zona de Palma i Calvià per valorar els programes de formació en centres durant aquest curs 2018-2019 en el marc del Pla Quadriennal de la Formació del Professorat vigent.

Maria F. Alorda va recalcar que aquest és un curs clau per consolidar el sistema de formació en centres que s’ha implementat amb el Pla Quadriennal, a més de destacar la importància d’aquesta formació per a equips docents, basada en la pràctica reflexiva que ha d’implicar la transferència pràctica a l’aula i al centre i ha de comportar  una  avaluació per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Com a mostra, aquest curs s’han aprovat 353 programes generals de formació en centres i 171 programes específics, la qual cosa fa un total de 524 programes que afecten 480 centres, tant públics com privats-concertats i escoles d’educació infantil.

Així mateix, la directora general va manifestar la necessitat de socialitzar i difondre les bones pràctiques, vinculades a l’èxit educatiu, per afavorir l’aprenentatge entre iguals. En aquest sentit, va anunciar nous programes d’intercanvi i d’observació-acció entre docents de distints centres educatius.

D’altra banda, va fer incidència en la necessitat d’encetar processos d’avaluació de la formació, de la transferència realitzada, de l’impacte en l’èxit educatiu i del conjunt del sistema formatiu per tal d’extreure conclusions i formular, durant el proper curs, un nou pla de formació permanent del professorat per al proper quadrienni.

Aquestes reunions amb els representants de formació dels centres properament es duran a terme a Menorca (12 de novembre), Manacor (14 de novembre), Inca (16 de novembre), Formentera (20 de novembre) i Eivissa (21 de novembre).