torna

Detall de la notícia

Imatge 3561060

Educació presenta un paquet d'accions relacionades amb l'educació per a persones adultes a la Mesa Sectorial d'Educació

\El Pla estratègic per a l’educació de persones adultes arriba a la Mesa després d’un procés de debat amb els diferents sectors implicats

\La Conselleria ha elaborat un projecte de Decret que regula l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes

\S’ha regulat la composició, l’estructura i el funcionament de Consell d’Educació i la Formació Premanents de Persones Adults de la Illes Balears

La Conselleria d’Educació i Universitat ha presentat avui a la Mesa Sectorial d’Educació un paquet d’iniciatives relacionades amb l’educació per a persones adultes. La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, ha presidit la Mesa i ha destacat  en la seva intervenció el Pla estratègic d’educació de persones adultes (2018-2023). “Aquest Pla”, ha explicat, “té com a objectiu fonamental visibilitzar la formació per a persones adultes i això significa que, d’una banda, es fa una aposta per a l’aprenentatge al llarg de la vida i, d’una altra, es contribueix a lluitar contra l’abandonament escolar”.

El Pla, ha declarat Alorda, preveu, entre molts altres objectius, el desenvolupament i la posada en marxa efectiva del Consell d’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears i l’adaptació del currículum de l’Educació Secundària per a Persones Adultes (ESPA) al nou currículum d’ESO. Aquestes dues mesures, juntament amb el Pla, s’han tractat avui a la Mesa Sectorial.

Actualment, les Illes Balears disposen de 18 centres d’educació de persones adultes (CEPA), 14 dels quals estan ubicats a Mallorca, 2 a les Pitiüses i 2 a Menorca. A fi de descentralitzar l’oferta formativa dels CEPA i acostar l’educació a la població adulta i millorar, així, l’atenció a aquest col·lectiu, la majoria de centres disposen d’aules externes com a extensions dels CEPA a municipis diferents d’aquell en què es troba la seu.

Pel que fa a l’oferta formativa, els CEPA ofereixen educació secundària per a persones adultes (ESPA), ensenyaments inicials, preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, preparació de l’accés a la UIB per a persones de més de 25 anys i preparació de les proves lliures d’ESO. També s’hi pot trobar oferta formativa d’idiomes (preparació per a les proves de català, castellà per a estrangers, anglès, alemany i rus) i cursos d’informàtica, entre altres activitats formatives.

La matrícula total del curs 2017-2018 va ser de 15.805 alumnes, dels quals un 30 % (4.963) varen cursar estudis d’ESPA.

Un Pla consensuat

L’elaboració del Pla estratègic per a l’educació de persones adultes (2018-2023) ha comptat amb la participació de tots els agents implicats en aquest àmbit, especialment docents, equips directius, administracions, corporacions locals, sindicats, entitats socials, associacions d’alumnes, universitat i tècnics especialistes.

El document, conté elements d’anàlisi de la situació actual de l’educació i la formació permanents de persones adultes, les finalitats actualitzades de l’aprenentatge permanent al llarg de la vida, els objectius a assolir en el decurs de vigència del pla estratègic, les accions a emprendre, una proposta de temporalització per a l’inici de les actuacions, i els procediments i indicadors per a l’avaluació del grau de compliment del pla estratègic. El Pla no pretén ser un text tancat, sinó un conjunt de propostes obertes i flexibles que demanden les aportacions dels agents en entorns participatius. Per això, s’ha encetat un procés de consulta i debat, amb la Mesa Sectorial d’Educació, l’Associació de Directors de Centres d’Educació de Persones Adultes, i el Consell Escolar de les Illes Balears.

Uns estudis adaptats a l’alumnat adult

La Mesa també ha tractat avui l’esborrany del Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a persones adultes.

Per mitjà d’aquest Decret s’estableix la regulació i organització de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes, amb un currículum basat en les característiques, interessos i peculiaritats de la població adulta.

Així, es pretén actualitzar els ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes a les necessitats i demandes de la societat d’avui i de futur, proposa una ordenació curricular que faciliti i potenciï la formació de les persones adultes partint de la idea d’un individu socialitzat amb un bagatge divers i pressuposant que l’interès per la formació és una decisió personal, no obligatòria i que aquesta formació, generalment, no consisteix en la seva activitat principal, fet que incideix en el temps que es pot dedicar a l’estudi. És per això que cal organitzar els ensenyaments de manera flexible per facilitar l’adaptació de l’oferta de la diversitat d’interessos, ritmes i estils d’aprenentatge.

Aquesta organització de l’Educació Secundària per a Persones Adultes (ESPA) permet reemprendre la formació a totes aquelles persones que, per diferents motius, abandonaren el seu procés formatiu o no aconseguiren acabar l’Educació Secundària Obligatòria amb èxit als centres ordinaris per la qual cosa facilita l’obtenció de la titulació necessària i una major confiança i autoestima personal per encarar nous reptes formatius o laborals.

Es posa en marxa el Consell d’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes

La Mesa també ha tractat avui l’ordre que regula la composició, estructura i el funcionament del Consell d’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de Balears.

Aquesta ordre suposa la posada en marxa efectiva del Consell que fins ara no s’havia regulat, tot i que la Llei 4/2006, de 30 de març, d’educació i formació permanents de persones adultes, ja preveia la seva creació. El Consell ha de ser un òrgan assessor, consultiu, de participació i de cooperació entre les diferents administracions públiques i els agents econòmics i socials més representatius implicats en l’educació i la formació permanents de les persones adultes.

La Mesa ha acordat continuar el procés de debat de cada un dels documents durant les properes setmanes.