torna

Detall de la notícia

Imatge 3560695

13 centres educatius de les Illes Balears participen del Programa pilot "Els escacs a l'escola"

\Es tracta d’una iniciativa conjunta amb la Sectorial de Cooperatives d’Ensenyament de les Illes Balears (UCTAIB)

\La finalitat d’aquest programa és fomentar a les escoles la pràctica d’escacs com a eina pedagògica


Un total de 13 centres educatius de primària de les Illes Balears participen del nou Programa Pilot d’Innovació Educativa “Els escacs a la escola”. Una nova iniciativa que posa en marxa la Conselleria d’Educació i Universitat mitjançant la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa i, en col·laboració  amb la Sectorial de Cooperatives d’Ensenyament de les Illes Balears (UCTAIB).

Aquest Programa pilot que entra en funcionament aquest curs 2018-19 té per finalitat facilitar als centres educatius la implantació i el foment de la pràctica dels escacs com a eina pedagògica que contribueixi a la millora del procés d’ensenyament i aprenentatge dels infants.

De la primera convocatòria, oberta a tots els centres educatius sostinguts amb fons públics adscrits a la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears que imparteixen educació primària durant el curs 2018-20 participen 13 centres tant públics com concertats. Per Illes, 10 són de Mallorca, 1 de Menorca, 1 d’Eivissa i 1 de Formentera.

Impulsar l’ús pedagògic dels escacs

Cal destacar que el programa inclou una formació inicial i contínua del professorat per a la implantació i el desenvolupament del programa d’escacs. A més d’una partida econòmica per adquirir els recursos educatius i els equipaments necessaris (taulers i peces d’escacs) pels centres.

Per la seva part, els centres seleccionats hauran d’elaborar un projecte que contempli la utilització dels escacs en el desenvolupament curricular a educació primària, durant l’horari lectiu i amb un mínim d’una sessió setmanal. També hauran d’anomenar a un coordinador i al final del programa presentar una memòria final.

Entre els objectius del Programa es troba impulsar l’ús pedagògic i didàctic dels escacs a l’aula com a eina educativa, formativa i participativa dins l’horari lectiu. Així com fomentar la contribució dels escacs per millorar, entre d’altres, l’atenció, la concentració, la memòria, la resolució de problemes, la comprensió lectora, la presa de decisions ... i potenciar, la sociabilitat,  l’ajuda entre companys, el respecte entre  iguals, la igualtat de gènere, la gestió de les emocions. I el foment dels  valors de l’esportivitat, l’esforç, la superació i la constància.

Està previst que una vegada finalitzi el Programa, els 13 centres educatius seleccionats participin d’una diada final.