torna

Detall de la notícia

Imatge 3543096

Consum recomana la compra segura de productes per a la festa de Halloween

La Direcció General de Consum recorda que és important assegurar, en el moment de comprar, que els productes de disfresses compleixen tots els requisits de seguretat exigits. S'ha de gaudir de la festa de Halloween sense riscs i amb imaginació.

Els tècnics de Consum ofereixen recomanacions per ser consumidors responsables:

Disfresses i complements

- Adquiriu les disfresses, màscares i similars sempre tenint en compte l'edat de l'infant.

- Les disfresses infantils són considerades juguetes i han de ser adequades a l’edat de l’infant. Si són per a un menor de 14 anys, han d’indicar els advertiments de seguretat. Si són per a un menor de 7 anys, no poden dur cordes ni cordons a la zona del coll, i si tenen més de 7 anys, els cordons no poden ser superiors a 7,5 cm de llarg.

- Comprovau que els complements (arcs amb fletxes, pistoles, diademes…) no tenen parts punxegudes ni peces petites que es puguin desprendre i impliquin risc d’asfíxia.

- Les màscares han de tenir prou orificis de ventilació que evitin l’asfíxia i ser adequades per a la mida i l’edat de les persones que les hagin d’utilitzar. Han de ser resistents al foc.

- Les perruques també han de tenir resistència al foc.

- A l’hora de desfer-se dels embolcalls i plàstics de les disfresses i complements, siau respectuosos amb el medi ambient i acudiu al contenidor groc.

- Si optau per elaborar la vostra disfressa, podeu utilitzar materials reciclats, combinar o intercanviar peces de disfresses que us siguin petites o s'hagin espatllat.

Pintures i cosmètics

- Recordau que els productes de maquillatge contenen substàncies químiques que poden donar lloc a reaccions al·lèrgiques, sobretot en la pell dels més petits. Fixau-vos que l'etiquetatge indica, com a mínim, el nom del producte, el del responsable (fabricant o importador, adreça inclosa), data mínima de caducitat, nombre de lot i components.

- Anau alerta amb els pintaungles; pensau que contenen dissolvents i els infants solen endur-se molt les mans a la boca, per la qual cosa poden ser perillosos.

- Per seguretat i respecte al medi ambient, evitau els esprais per tenyir el cabell; podeu utilitzar una perruca, un mocador o una gorra de color.

- Tant per al maquillatge com per als tints de cabell, es recomana fer proves prèvies en alguna zona de la pell per comprovar si produeixen reaccions al·lèrgiques (aplicau, per exemple, una mica de producte en el dors de la mà o darrere de l'orella, i comprovau que no hi hagi reacciones adverses).

- Respecte de les lents de contacte cosmètiques, per molt cridaneres que siguin i per molt que millorin la caracterització, s'han de comprar en establiments autoritzats, mai en basars, per Internet o en altres establiments no autoritzats, en els quals no hi ha cap tipus de garantia sanitària. No oblideu que són productes sanitaris d’adaptació individualitzada i han de complir els mateixos requisits que les lents de contacte correctores.

- Finalment, una vegada hagi passat tota la diversió, feis-vos una bona higiene facial i corporal, per garantir que no queden restes de producte que puguin provocar alguna reacció a la pell, el cabell, les ungles, etc.

Etiquetatge

- Abans d'adquirir el producte de Halloween s'ha de comprovar que té l’etiquetatge corresponent. A l'etiqueta han de figurar: el nom, domicili i CIF del responsable de la comercialització; la marca, el país d'origen i el marcatge CE, que és l'indicador fonamental de la conformitat d'un producte amb la legislació de la Unió Europea.

- En cas que el producte pugui ser inflamable hi ha de constar l'advertiment “manteniu allunyat del foc”. En aquest cas, és important anar amb compte amb el foc i les fonts de calor. Les disfresses, perruques i màscares han d'estar fabricades amb materials no inflamables o de baixa combustió.

Aparells de pirotècnia

La nit de Halloween s'il·lumina amb bengales, bombetes, petards, etc. Aquests productes només es poden vendre en establiments autoritzats. Hi ha una classificació en funció dels possibles usuaris i riscs derivats:

- Classe I - per a majors de 12 anys - articles de risc molt reduït.
- Classe II - per a majors de 16 anys - articles de risc reduït.
- Classe III - per a majors de 18 anys - articles de risc mitjà.

Festes

Si decidiu anar a una festa temàtica, recordau guardar l'entrada per si heu de fer alguna reclamació o queixa. Si la comprau per Internet, utilitzau una pàgina segura i fiable. Comprovau que l'organitzador de la festa té les autoritzacions oportunes i compta amb l'assegurança de responsabilitat civil, que cobreix els danys ocasionats als clients.

Factures o tiquets de compra

Cal sol·licitar i conservar sempre les factures o tiquets de compra, ja que són la garantia del producte o servei i són necessàries en cas de reclamació.

L'establiment no té l'obligació d'acceptar canvis si el producte està en perfecte estat, per la qual cosa abans de fer la compra, informau-vos de la política de canvis.

Totes les empreses han de disposar de fulls oficials de reclamació, i si escolliu empreses adherides al sistema arbitral de consum, tendreu sempre més garanties com a consumidor.

Per a més informació:

Oficines de la Direcció General de Consum

- Palma: 971 78 49 96
- Maó: 971 36 04 26 / 971 36 87 03
- Eivissa: 971 30 67 00 / 971 30 67 64

Sistema de cita prèvia obligatòria

Xarxes socials: @IBConsum

Telèfon gratuït d’atenció al consumidor: 900 166 000