torna

Detall de la notícia

Imatge 3542206

Armengol: «La nova llei ampliarà els drets dels ciutadans i ciutadanes, impulsarà el voluntariat i l'obrirà a tota la societat i àmbits»

«La nova llei ampliarà els drets dels ciutadans i ciutadanes, impulsarà el voluntariat i l’obrirà a tota la societat i àmbits. Per primera vegada es regula i es fomenta el voluntariat en els menors d’edat, es posen les condicions perquè les persones grans, amb discapacitat o dependència puguin exercir de voluntaris i s’inclou un ventall més ampli d’activitats per adaptar la norma a la realitat actual». La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada de la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, i les entitats del sector, ha fet aquestes valoracions en un acte en el qual s’ha presentat el Projecte de llei del voluntariat, aprovat avui en el Consell de Govern.

La presidenta ha apuntat que aquesta iniciativa no només era «necessària», sinó que era un «Compromís social adquirit amb les entitats del sector. Volem donar visibilitat i facilitats a la magnífica tasca que feis, reforçar el vostre paper en la nostra societat i donar resposta a les vostres necessitats perquè la nostra comunitat segueixi progressant amb l’altruisme i la solidaritat de les vostres accions».

Armengol ha volgut agrair a totes les persones i entitats la seva implicació i participació en la nova llei, ja que «Sense la vostra empenta i col·laboració no hagués estat possible. És una llei nascuda de baix a dalt, a partir del diàleg i la participació de les entitats de la Plataforma del Voluntariat. Posa en valor l’allau de solidaritat que hem viscut aquests dies al Llevant i estableix les condicions perquè aquest esperit segueixi creixent de la mà dels joves i les entitats que cada dia s’esforcen a construir un món millor per a tots».

La consellera ha remarcat la «imprescindible» labor del voluntariat i les entitats que dediquen «la seva vida a fer millor la dels altres», i ha destacat que el projecte «millora els drets tant dels voluntaris com dels beneficiaris». També ha assenyalat que aquesta norma crearà un cens d’entitats, garantirà la seva independència i «Posarà deures a l’Administració, com és l’elaboració d’un pla de voluntariat en el futur. 

»L’objectiu —ha ressenyat Tur— és que la norma s’aprovi al més aviat i amb el màxim consens possible».

El Projecte de llei del voluntariat
El Consell de Govern ha donat via lliure al Projecte de llei del voluntariat de les Illes Balears, el qual serà tramès al Parlament de les Illes Balears perquè el tramiti i l’aprovi. La nova norma té per objecte regular, reconèixer, divulgar, promoure, fomentar i protegir el voluntariat, en tots els seus àmbits, com a forma de participació mitjançant programes de voluntariat desenvolupats sempre només en el marc d’entitats de voluntariat.

Aquesta llei serà aplicable a les persones voluntàries, a les destinatàries de les accions de voluntariat, a les entitats de voluntariat i a tots els programes de voluntariat que es duguin a terme a les Illes Balears. L’àmbit d’actuació del voluntariat ara mateix és molt variat: abraça àmbits com la salut, l’atenció social, l’educació, l’esport, l’acció cívica i solidària, la dinamització cultural i ciutadana, la defensa del medi ambient, etc. Aquests camps s’han anat ampliant a causa de la crisi econòmica i les seves conseqüències posen de manifest la importància de l’acció del voluntariat com un element de cohesió social.

El Projecte de llei s’adapta a les necessitats que reclama el voluntariat del segle xxi. S’adequa a les novetats introduïdes pel legislador estatal i, alhora, renova la Llei 3/1998 per adaptar-la a la nova realitat del sector a les Illes Balears. La Llei 3/1998, del voluntariat de les Illes Balears, va regular per primera vegada aquest sector a la comunitat autònoma, però vint anys després la societat de les Illes ha evolucionat de tal manera que la Llei esmentada necessita ser actualitzada.

Entre les principals novetats de la nova llei hi ha la regulació del voluntariat a tota la societat. Per primera vegada es preveu el voluntariat de menors, d’entre 14 i 18 anys, amb l’objectiu de regular situacions que es produeixen actualment, però també amb l’objectiu d’acostar el voluntariat als més joves i, d’aquesta manera, aconseguir una societat compromesa des de la joventut. També regula l’obligació de fer possible l’accessibilitat al voluntariat de persones grans, amb discapacitat o dependència.

Alhora, estableix formació per als voluntaris i crea la figura del voluntari no presencial. Regula també els drets i deures de les persones beneficiàries de l’acció voluntària com a agents actius del programa de voluntariat desenvolupat per les entitats (aquest fet no és nou a les Illes Balears: la Llei de serveis socials reconeix els drets i deures de les persones ateses), les quals hauran d’adoptar un codi ètic i aplicar-lo.

El text normatiu, a més, estableix la necessitat de dotar la comunitat autònoma d’un pla de voluntariat en què es recullin les necessitats i les mesures de suport que s’han d’impulsar partint de la responsabilitat pública i garantint, en tot cas, la independència de les entitats i de les persones voluntàries.

A més, la nova norma reforça la figura del Fòrum del Voluntariat de les Illes Balears com a òrgan de consulta, coordinació i promoció del voluntariat, i hi inclou nous representants de l’Ajuntament de Palma i el sector educatiu. Així mateix, crea el cens d’entitats de voluntariat perquè el Govern pugui disposar en tot moment d’una radiografia pública del sector i pugui planificar polítiques de foment i suport més eficaces.
 
La nova llei del voluntariat, elaborada a partir de l’aportació de les entitats de voluntariat de les Illes Balears, és un compromís assumit en el Parlament de les Illes Balears per la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, el passat 23 de maig de 2017. El 4 de juliol de 2017, el Fòrum del Voluntariat de les Illes Balears va autoritzar la redacció de l’esborrany del text, el qual va passar a exposició pública del 28 de novembre al 18 de desembre de 2017, sotmès a un procés participatiu.