torna

Detall de la notícia

Avaluació i selecció beques FPI 2018

D’acord amb l’establert al punt 9 de la convocatòria de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 21 de maig de 2018, per la qual s’ofereixen ajuts per a la formació de personal investigador (modalitat-A) i formació de personal investigador empresarial (modalitat-B), (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 70, de 07-06-2018).