torna

Detall de la notícia

Imatge 3534162

Armengol destaca la integració en l'entorn del projecte guanyador del nou Son Dureta

«El projecte guanyador destaca per la seva qualitat arquitectònica, l’ampliació de la zona verda, la inclusió de criteris de sostenibilitat i la seva integració en l’entorn natural del bosc de Bellver. Connecta el barri amb el bosc i projecta espais pels quals els ciutadans, pacients i familiars podran passejar, entrant en contacte amb la natura i el patrimoni de ciutat». La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada de la vicepresidenta, Bel Busquets, i la consellera de Salut, Patricia Gómez, ha fet aquestes declaracions durant l’acte de presentació del projecte guanyador del concurs d’idees de Son Dureta, en el qual s’han presentat els plànols i la maqueta del nou complex.
 
«Quan el projecte estigui llest haurem revitalitzat la paisatgística de la zona i els ciutadans i ciutadanes de Palma i de Mallorca comptaran amb unes instal·lacions modernes i de referència en cronicitat. Hi haurà més de 500 places per a pacients d’edat avançada, un nou centre de salut i un servei d’urgències. Recuperam un espai emblemàtic, reforçam els serveis públics i donam resposta a les necessitats de la població mirant al llarg termini», ha destacat Armengol.
 
Per la seva banda, la consellera de Salut ha posat en relleu que el nou Son Dureta serà un «centre sociosanitari capdavanter que servirà d’exemple a altres comunitats per l’atenció integral que oferirà als pacients i el nivell d’especialització i qualitat assistencial».
 
El projecte guanyador
El projecte guanyador del nou Son Dureta destaca per la seva qualitat arquitectònica i racionalitat constructiva, ambiental i econòmica. La proposta, anomenada Pine Life, és la que millor resol la relació dels espais exteriors amb l’entorn, és a dir, amb una implantació ambiental i paisatgística equilibrada i adequada als edificis, l’entorn urbà i el bosc de Bellver. Així ho ha valorat el jurat, que avui ha donat a conèixer el projecte guanyador del concurs d’idees del nou complex. Els autors del projecte són tres gabinets d’arquitectura: Maria Nicolau Planas, Rafael de la Hoz i Miguel Ángel Mirones Morales (aquest darrer, de Ghesa Ingeniería y Tecnología, SA).
 
El projecte s’iniciarà una vegada hagi finalitzat la fase de demolició dels antics edificis de consultes externes, el maternoinfantil i l’espai on s’ubicaven les cuines, així com l’adequació del solar. Després es preveuen dues grans fases d’obres: la primera comprèn la construcció de l’edifici B i el seu entorn d’urbanització; i la segona consisteix en la reconstrucció i rehabilitació de l’antic edifici del pavelló A, la construcció d’altres edificis annexos i la creació d’un pas subterrani que connectarà les dues infraestructures. Es calcula que la duració aproximada per a l’execució de les obres serà de 18 mesos per a cada una de les fases.
 
Pas subterrani, harmonia arquitectònica i transparència visual cap al bosc de Bellver
El futur edifici B estarà format per tres volums de dimensions similars units mitjançant uns passadissos de vidre que permetran la transparència visual cap al bosc de Bellver. Els espais verds prevists en el projecte guanyador aconsegueixen un efecte de prolongació del bosc fins al carrer d’Andrea Doria i la rotonda superior, i generen espais exteriors de gran riquesa ambiental i en contacte amb la natura tant per als usuaris del nou Son Dureta com per a la resta de ciutadans. Aquest edifici, que s’adapta als criteris d’implantació consensuats per les diferents administracions, estarà connectat amb el pavelló A mitjançant un pas subterrani.
 
Segons ha valorat el jurat, Pine Life aconsegueix harmonitzar l’edifici semicircular de l’antic complex (que data dels anys cinquanta) amb les noves edificacions previstes als pavellons A i B. Es recupera la volumetria original de l’edifici, s’eliminen els afegits que s’hi varen construir amb el temps i es recupera la seva forma corba original. Els tres volums de què consta l’àrea de l’edifici A estan connectats entre si mitjançant passadissos de vidre, que és la mateixa solució utilitzada per a l’edifici B.
 
Sostenibilitat energètica: captació d’energia solar i reutilització d’aigües pluvials
El projecte proposa aprofitar al màxim la il·luminació natural (orientació sud) i artificial (incorporació de làmpades tipus LED amb regulació dels nivells d’il·luminació en funció del llum exterior), a més de la instal·lació de panells fotovoltaics a les cobertes per reduir el consum elèctric. El projecte també planteja l’aprofitament d’aigües pluvials perquè siguin reutilitzades en el reg de les àrees enjardinades.
 
Serveis i necessitats marcats pel pla funcional
El concurs d’idees per seleccionar el projecte arquitectònic va sortir a licitació per un valor estimat de 4.185.972 euros. Els projectes havien de recollir les necessitats que es varen incloure en el pla funcional dels dos edificis amb ús sanitari que va elaborar el Servei de Salut de les Illes Balears. Aquest pla preveu la construcció d’un edifici nou de llarga estada (B) i la remodelació de l’edifici semicircular per a ingressos de mitjana estada (A).
 
Cal recordar que el nou complex sanitari per a pacients crònics que es construirà en el recinte de Son Dureta oferirà 542 llits hospitalaris en habitacions especialment dissenyades per garantir el benestar dels pacients durant estades que podran anar des de trenta dies fins a tres mesos de mitjana, i durant les quals rebran tractaments i cures adreçats especialment a l’estabilització de la malaltia, la rehabilitació i la recuperació de l’autonomia personal.
 
Els dos blocs contindran tot un conjunt de serveis especialment adreçats a persones amb malalties cròniques diagnosticades que no requereixen tractaments invasius ni alta tecnologia, sinó que obtenen més benefici de cures i serveis de rehabilitació i estimulació cognitiva que els permetin recuperar autonomia personal i qualitat de vida.
 
Edifici A: 300 llits
L’edifici semicircular (A) tindrà una superfície aproximada de 33.000 metres quadrats i un cost estimat de 50 milions d’euros, i inclourà un centre de mitjana estada amb 300 llits en habitacions dobles d’ús individual amb bany adaptat. A més, la unitat d’hospitalització comptarà amb una sala per a pacients i familiars.

L’edifici estarà destinat a la convalescència de pacients, generalment amb malalties cròniques, que necessiten tractament, cures i/o rehabilitació en un centre de mitjana estada com a conseqüència d’una descompensació o bé després d’una intervenció traumatològica o bé perquè requereixen les atencions del servei de neurorehabilitació.

També està previst atendre-hi pacients amb malaltia respiratòria crònica avançada que hagin patit una descompensació i necessitin cures o rehabilitació en un centre de mitjana estada i pacients crònics i/o oncològics que requereixin ingrés per controlar els símptomes.

Les 300 habitacions de l’edifici A es distribuiran de la manera següent:

 
  • Unitat de convalescència i subaguts (120 llits)
  • Unitat d’ingrés directe des d’Atenció Primària per a pacients crònics avançats (60 llits)
  • Unitat de rehabilitació d’ortogeriatria (30 llits)
  • Unitat de neurorehabilitació (30 llits)
  • Unitat de cures pal·liatives (30 llits)
  • Unitat de respiratoris crònics (30 llits)

 
Així mateix, l’edifici contindrà un hospital de dia; la Unitat de Demència amb Trastorn de Conducta, per a pacients amb demència associada a patologies com Parkinson o la malaltia de Huntington, que necessitin ingrés per a control de la malaltia; la Fundació Banc de Sang i Teixits, i un espai destinat a les associacions i altres serveis.

Edifici B: 242 llits 
Pel que fa a l’edifici B, de nova construcció, tindrà una superfície de 35.000 metres quadrats i un cost estimat de 55 milions d’euros, i inclourà un centre de cures especials de llarga estada per a persones amb malalties cròniques i dependència elevada que necessitin ser ingressades per rebre cures complexes continuades que no poden ser proporcionades al domicili.
 
Comptarà amb 242 llits amb dimensions i comoditats adequades per als pacients i familiars, d’acord amb l’estada mitjana, que oscil·la entre dos i tres mesos. Les unitats d’hospitalització seran d’habitacions dobles amb ús individual i bany adaptat, i cada unitat comptarà amb una sala comuna per a pacients i familiars.
 
També hi haurà una unitat d’estimulació cognitiva; una àrea ambulatòria amb consultes externes per a valoració integral, tractament i cures; un espai de rehabilitació, i un hospital de dia avaluador i terapèutic per a pacients amb problemes de mobilitat i/o autonomia amb potencial de millora que es puguin beneficiar d’una atenció ambulatòria que doni prioritat a la recuperació funcional.


A més dels recursos destinats a atendre les necessitats de les persones amb malalties cròniques, el projecte inclou, dins l’edifici B, un centre de salut, que atendrà una població estimada de 20.000 persones, i un SUAP (servei d’urgències d’Atenció Primària), que donarà assistència a 120.000 persones.

El centre de salut disposarà, entre d’altres, de catorze consultes de medicina familiar i comunitària, dotze consultes d’infermeria familiar i comunitària, tres consultes de pediatria, tres consultes d’infermeria pediàtrica, una sala de cirurgia menor i una unitat d’atenció a la dona.

Al costat d’aquest nou edifici, que disposarà de dues plantes soterrades d’aparcament gratuït amb aproximadament 560 places, està previst un passadís de zona verda, de devers 50 metres d’ample, que connectarà directament amb el bosc de Bellver des del carrer d’Andrea Doria.

Pla Estratègic d’Atenció a la Cronicitat
La remodelació del recinte hospitalari de Son Dureta forma part del Pla Estratègic d’Atenció a la Cronicitat, amb el qual el Govern vol millorar l’atenció a les persones amb malalties cròniques i la gent gran en situació de dependència, col·lectius que augmenten com a conseqüència de l’envelliment de la població. Cal assenyalar que actualment un 15,3 % dels ciutadans tenen més de 65 anys i l’any 2029 aquesta proporció s’incrementarà fins al 22 %.

Per millorar l’atenció, el Pla Estratègic d’Atenció a la Cronicitat, elaborat amb la participació de professionals i pacients, ha previst un canvi en els circuits assistencials, així com una inversió important en recursos humans, en formació i en infraestructures. Una d’aquestes infraestructures serà Son Dureta, la reforma del qual s’executarà durant més d’una legislatura, amb un cost estimat de 120 milions d’euros.