torna

Detall de la notícia

Imatge 3528173

320 auxiliars de conversa per als centres educatius de les Illes

 

\   L’èxit amb la creació d’una borsa autonòmica pròpia permet cobrir un major nombre de centres

\   Els auxiliars ajuden a potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera

\   Dels 320 auxiliars de les Balears, 300 són finançats per Educació i 20, pel Ministeri 

\   Aquesta activitat suposa una inversió d’1,8 milions d’euros per cobrir els ajuts i l’assegurança

 

La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, ha assistit avui matí a la segona jornada d’acollida del Programa d’Auxiliars de Conversa. La trobada, que ha tingut lloc a la sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB, s’ha adreçat als auxiliars de conversa dels centres educatius de secundària de Mallorca. També han assistit la cònsol americana, Kimberly Marshall,  el cònsol honorari francès, Michel Magnier, la cònsol alemanya, Sabine Lammers.

Cal destacar que abans de començar la reunió s’ha fet un minut de silenci per mostrar el dol i solidaritat amb les víctimes de les inundacions al Llevant de Mallorca.

La jornada d’avui és la segona d’un total de quatre reunions en les quals la Conselleria d’Educació i Universitat ofereix orientació i informació sobre aquest programa als auxiliars de conversa assignats als centres de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

La primera jornada, celebrada ahir, es va adreçar als auxiliars dels centres educatius de primària de Mallorca. La d’avui s’adreça als auxiliars dels centres educatius de secundària de Mallorca i estan previstes noves reunions per a demà, 19 d’octubre, a Eivissa i per al 22 d’octubre a Menorca, a les seus universitàries corresponents.

1,8 milions per potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera

Els auxiliars de conversa són becaris o beneficiaris d’ajuts públics que provenen d’altres països, amb estudis universitaris i coneixements de la llengua de l’estat que els acull. Es tracta d’un col·laborador lingüístic que contribueix a afavorir i millorar l’aprenentatge dels aspectes comunicatius de la llengua estrangera. 

Dels 320 auxiliars que s’adscriuen als centres educatius de les Illes Balears, la majoria són d’anglès, 271, i la resta són d’alemany, 34, i de francès, 15.

Per al curs 2018-2019 el Ministeri d’Educació i Formació Professional finançarà 20 d’aquests auxiliars (10 d’anglès, 5 de francès i 5 d’alemany). La resta seran finançats directament per la Conselleria d’Educació i Universitat, amb una inversió d’1,8 milions d’euros. Aquest import cobreix els ajuts i l’assegurança de cobertura sanitària i de repatriació dels auxiliars de conversa.

Èxit de la borsa pròpia amb rècord d’auxiliars de conversa als centres educatius

Cal destacar que, a causa del gran augment del nombre de places ofertes i la impossibilitat per part del Ministeri de disposar dels auxiliars suficients per cobrir aquesta demanda, la Conselleria d’Educació i Universitat ha tornat a constituir per tercer any consecutiu una borsa autonòmica pròpia d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres mitjançant una convocatòria pública. Poden formar part d’aquesta borsa les persones que compleixin els mateixos requisits que estableix l’acord de col·laboració signat pel Ministeri.

Gràcies a l’èxit d’aquesta borsa pròpia, formada per 103 persones per al curs escolar 2018-2019, es podran cobrir pràcticament totes les places resultants de renúncies o baixes dels auxiliars assignats, fet que suposarà que el curs 2018-2019 sigui el que més auxiliars s’incorporin als centres educatius.

Anualment es convoquen places per a auxiliars de conversa espanyols a centres educatius públics d’Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, els Estats Units, França, Irlanda, Itàlia, Malta, Nova Zelanda, Portugal i el Regne Unit i, recíprocament, per a auxiliars de conversa d’aquests països a l’Estat espanyol. Els auxiliars de conversa reben de l’Administració un ajut mensual de 700 euros en concepte d’allotjament i manutenció a canvi de la seva participació en el programa i fan 12 hores setmanals d’activitats lingüístiques als centres educatius. El Ministeri d’Educació i Formació Professional, a través d’una convocatòria d’àmbit estatal, selecciona els becaris a través d’acords bilaterals amb els diferents països 

La finalitat d’aquest programa és potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió d’auxiliars de conversa nadius als centres educatius sostinguts amb fons públics. Aquests col·laboradors lingüístics contribueixen a afavorir i millorar l’aprenentatge dels aspectes comunicatius de la llengua estrangera i estaran repartits entre els centres de primària (CEIP), els concertats i els IES, així com les escoles oficials d’idiomes (EOI), els centres integrats de formació professional (CIFP) i els centres d’educació de persones adultes (CEPA).