torna

Detall de la notícia

Imatge 3527680

Pràcticums en centres educatius d'Eivissa d'alumnes que cursen estudis oficials del grau de Pedagogia a la UIB. Curs acadèmic 2018-2019

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER A CENTRES EDUCATIUS D'EVISSA: PRÀCTICUM DE GRAU DE PEDAGOGIA DE LA UIB.

La formació permanent dels professors correspon a la Conselleria d'Educació i Universitat, mentre que la Universitat de les Illes Balears (UIB) proporciona formació acadèmica per obtenir les titulacions universitàries necessàries per desenvolupar la tasca docent. Ambdues institucions comparteixen l'objectiu de regular la col·laboració perquè els alumnes dels graus d'Educació Infantil, d'Educació Primària, de Psicologia, de Pedagogia i del Màster en Formació del Professorat puguin dur a terme les pràctiques externes que figuren en els plans d'estudis.

D'acord amb els convenis específics de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria ha de facilitar a la Universitat els centres educatius de la comunitat autònoma necessaris perquè els alumnes dels estudis dels graus d'Educació Infantil, d'Educació Primària, de Psicologia i de Pedagogia i del Màster en Formació del Professorat puguin dur-hi a terme les pràctiques.

El dia 5 d'octubre es van publicar les llistes definitives dels centres educatius de les Illes Balears que, d'acord amb la convocatòria feta mitjançant la Resolució de 2 de juliol de 2018, han sol·licitat acollir alumnes en pràctiques del grau de Pedagogia, del grau de Psicologia i de Pràctiques II dels estudis de grau d'educació primària  de la UIB.

Pel que fa als estudis del grau de Pedagogia manquen centres per tutoritzar alumnes en pràctiques a la illa d'Eivissa.

L'objectiu d'aquesta convocatòria extraordinària és facilitar a la Universitat de les Illes Balears (UIB) una relació dels centres de l'illa d'Eivissa que poden acollir estudiants en pràctiques dels estudis del grau de Pedagogia d'aquesta Universitat atès que compleixen els requisits especificats en el punt 5 i disposen de professors per tutoritzar les pràctiques dels alumnes.

D'acord amb aquesta Resolució, els centres educatius d'Eivissa sostinguts totalment o parcialment amb fons públics poden sol·licitar ser considerats centres formadors d'estudiants universitaris en pràctiques.

Termini d'inscripció: Entre les 13.00 hores del 17 d'octubre de 2018 i les 12.00 hores del 19 d'octubre de 2018.

Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d'accedir al GestIB en el termini corresponent, han de fer clic damunt l'enllaç «UIB»  i han d'emplenar la sol·licitud telemàtica que hi trobaran, en la qual han de triar les pràctiques externes del grau de Pedagogia.