torna

Detall de la notícia

Imatge 3527055

Consolidació personal parcial del complement de director 2018-2019

Termini
El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució.