torna

Detall de la notícia

Imatge 3525911

Consulta pública prèvia a la proposta de decret de Registre Industrial de les Illes Balears

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions. Sense perjudici de la futura audiència i informació pública en relació amb el projecte normatiu en que es concreti la proposta.

A l'efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre

 Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

  •  La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  •  Objectius de la norma.
  •  Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 

Veure document  annex.

Podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta.

Clicau aquí per accedir al formunlari per a realitzar les aportacions

 

Aquest procés participatiu de consulta prèvia està obert fins al dia 5 de novembre de 2018 (inclòs).