torna

Detall de la notícia

Imatge 3524544

Educació treu a licitació obres de millora a centres educatius de les Illes Balears que varen quedar desertes

Es tracta de les actuacions previstes als CEIP L’Urgell, Can Cantó, Sant Ciríac i Conservatori de Música, d’Eivissa; i les obres al CEIP Antoni Juan Alemany, de Menorca

 La Conselleria d’Educació i Universitat torna a treure a licitació  a la Plataforma de contractació del sector públic del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, cinc obres de millora de les infraestructures educatives de les Illes Balears que varen quedar desertes. Es tracta de les actuacions previstes als CEIP L’Urgell, Can Cantó, Sant Ciríac i Conservatori de Música d’Eivissa, així com les obres al CEIP Antoni Juan Alemany de Menorca. Tres d’aquestes actuacions estan destinades a la supressió de barreres arquitectòniques i a la millora de l’accessibilitat als centres. Els cinc projectes de millora de centres educatius surten a licitació per 730.982 euros.

Projecte al CEIP L’Urgell, de Sant Josep de sa Talaia

L’obra de millora al CEIP L’Urgell, de Sant Josep de sa Talaia, preveu una important actuació de reforma als nuclis de banys del centre.

L’obra surt a licitació per 138.073 euros i té un termini d’execució de 3 mesos.

El projecte preveu la reforma dels nuclis de banys existents a la planta baixa i la planta primera de l'edifici d’educació primària. I degut a que la xarxa de sanejament té pèrdues i dóna problemes molt sovint, s’ha de revisar el forjat sanitari, i possibles problemes de corrosions a l’estructura i als fonaments, que s’hauran d’arreglar durant la actuació.

Eliminació de barreres arquitectòniques al CEIP Can Cantó a Eivissa

El projecte previst al CEIP Can Cantó a Eivissa és una actuació per a la millora de l’accessibilitat i l’eliminació de les barreres arquitectòniques del centre. La seva licitació surt publicada per 73.216 € i té un termini d’execució de 3 mesos.

L’obra preveu actuacions a l’exterior i a l’interior del centre. El projecte de millora contempla:  

-          Als exteriors s’adaptarà la rampa de l’accés principal al centre

-          Es  crearà una nova rampa per accedir a les pistes

-          Es reformarà una rampa existent entre l’interior del centre al porxo, per tal de poder accedir-hi

-          A  l‘interior del centre es preveu la col•locació d’un ascensor i l’execució d’un bany adaptat al porxo

Projecte de millora al CEIP Sant Ciríac, a Santa Eulària, Eivissa

L’obra de millora de l’accessibilitat al CEIP Sant Ciríac també preveu una important actuació d’eliminació de barreres arquitectòniques al centre. L’obra surt a licitació per 74.515 euros i un termini d’execució de 3 mesos.

El projecte de reforma preveu l’eliminació de barreres arquitectòniques i la millora de l’accessibilitat amb les intervencions següents:

· Instal·lació d’un ascensor accessible

· Construcció de diverses rampes a l’exterior de l’edifici per tal de resoldre petits desnivells

Projecte de reparació de les deficiències del Conservatori d’Eivissa

L’obra de millora que es durà a terme al Conservatori d’Eivissa preveu una important actuació al centre. L’obra surt a licitació per 250.811€ i un termini d’execució de 4 mesos i mig.

El projecte de millora compren les intervencions següents:

 • La reparació de part de les cobertes planes i lluernaris pels problemes de goteres
 • La reparació de cantells
 • El segellat de la fusteria
 • L'execució de ràfecs per reduir les filtracions d'aigua i protegir l’edifici de les inclemències del temps
 • L’execució d'una part del mur cortina adossat a una de les escales existents per tal de reduir el deteriorament dels elements d'acer que la conformen
 • La substitució d'acabats de l'auditori i sales teòriques de dansa
 • L’esmena de les deficiències contraincendis
 • Subministrament i col·locació d'avisadors òptics a consergeria i a totes les aules insonoritzades  
 • Reparació de les reixes de la planta d'accés així com el suplement de les que no tenen prou alçada

Cal recordar que aquest projecte surt a licitació  desprès que la Conselleria arribés a un acord extrajudicial sobre la construcció del centre i les deficiències que s’hi havien detectat, amb l’empresa constructora Acciona Infraestructuras. Un acord en que el Govern va assumir una despesa de 411.000 € corresponents a les certificacions d'obra, que estaven pendents de pagament de quan es va fer, i dels interessos. La quantitat final inclou una compensació amb motiu de les deficiències que els tècnics imputaven a la constructora.

Supressió de barreres arquitectòniques al CEIP Antoni Juan Alemany, de Maó

El projecte de millora de l’accessibilitat al CEIP Juan Alemany, de Maó, preveu una important actuació d’adequació del centre. L’obra surt a licitació per 194.378 euros i té un termini d’execució de 20 setmanes.

El projecte de reforma preveu l’eliminació de barreres arquitectòniques i la millora de l’accessibilitat amb les intervencions següents:

 • Col·locació d’un ascensor apte per a persones amb mobilitat reduïda
 •  Desplaçament d'una de les portes d'accés al recinte a la fi de donar compliment als requisits d'accessibilitat legalment establerts
 • Reforma integral dels serveis sanitaris i vestuaris perquè reuneixin tots els requisits sol•licitats per la legislació vigent 
 • Realització d’un projecte específic de instal·lacions elèctriques i de subministrament d'aigua

Una vegada publicades a la Plataforma de contractació del sector públic del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública totes les empreses interessades poden presentar-se al procés de licitació.

Aquestes actuacions que sumen més de 730 mil euros són algunes de les obres previstes al Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les Illes per tal de respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitat estructurals que presenten els centres educatius de Balears.