torna

Detall de la notícia

Imatge 3520736

Conferència: Cap a un nou model de serveis socials?

Conferència

Cap a un nou model de serveis socials?

Grups: A1, A2. Nivells: 1 i 2.
Data
: 9 de novembre, de 10:00 a 13:00 hores.
Lloc: Auditòrium del Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBIT)
Ponent: Manuel Aguilar Hendrickson, sociòleg i professor de l’Escola de Treball Social
de la Universitat de Barcelona.

En la conferència es reflexionarà sobre el model actual de serveis socials i es posaran sobre la taula noves experiències d’innovació social per tal d’adaptar-se a les noves necessitats. 

El sociòleg Manuel Aguilar Hendrickson té una llarga trajectòria professional lligada a l’àmbit acadèmic dels serveis socials, tant pel que fa a l’ensenyament, com a la investigació i l’assessorament. Per tant,  es considera oportú convidar-lo atès que és un dels grans referents del món acadèmic en matèria d'innovació i política social. En aquest cas, impartirà la conferència en qualitat d’expert i orientarà els professionals dels serveis socials sobre política social i innovació i sobre les transformacions que hauran de dur a terme les institucions  per fer front a les noves demandes socials.

Termini d'inscripció: de l'1 al 14 d'octubre.

Per a més informació i inscripció, clicau aquí.

La conferència es transmetrà en línia (streaming). Podeu seguir-la a <https://www.youtube.com/channel/UCrE8K7FaU4ZPhBh6HcNUy7g>