torna

Detall de la notícia

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es concedeixen i deneguen les subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis