torna

Detall de la notícia

Imatge 3520534

Augmenten fins a 1.240.000 € els ajuts a clubs esportius i se n'agilita la convocatòria

La Conselleria de Cultura, Participació, i Esports, a través de la Direcció General d’Esports, ha publicat aquest dijous al BOIB la convocatòria d'ajuts als clubs esportius que competeixen en àmbit estatal per a l'actual temporada 2018/2019.
 
Entre les novetats de la convocatòria, aquesta es publica molts mesos abans que els anys anteriors per tal de fer-la coincidir amb la temporada esportiva, cosa que facilitarà molt la seva gestió i s'avançarà en els pagaments. A més, la millora del sistema de mòduls també agilita el procés; ara és molt més àgil pel que fa a la concessió i la justificació. A més, a l'actual convocatòria hi ha algunes novetats que agiliten el procés per als clubs.
 
Una altra principal novetat de la convocatòria de 2018 que també farà més àgil la tramitació i el pagament és que ajunta les diferents línies d’ajuts en una única convocatòria: l'any passat hi havia dues convocatòries, la de mòduls (desplaçaments, manutenció...) i la de despeses federatives, que enguany s’unifiquen.
 
A més, també com a novetat, dins la convocatòria hi ha un nou mòdul específic d'entrenaments que cobreix el pagament de dietes i s'hi inclouen les fases de playoff per la classificació final, playoff d'ascens, i copes del Rei o la Reina.
 
Pel que fa als imports, aquesta convocatòria augmenta 140.000,00 euros respecte de l'anterior convocatòria. Aquest pressupost representa més d'un 100% d'augment en relació amb l'anterior legislatura: s’ha incrementat de 600.000 euros en el pressupost de 2015 a 1.240.000 euros aquesta convocatòria.
 
El darrer dia per a presentar sol·licituds és el 31 d'octubre de 2018. La publicació de la convocatòria es pot consultar en el següent enllaç: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10880/614118/extracte-de-la-resolucio-de-la-consellera-de-cultu
 
La Conselleria, a més, organitzarà una jornada de formació a cada illa on s’explicarà als clubs les novetats de la convocatòria que constarà de formació per a la sol·licitud i justificació de la mateixa.