torna

Detall de la notícia

Imatge 3519516

Martí March visita el CEPA Mancomunitat des Pla amb motiu de l'inici de curs dels centres d'adults

\Els CEPA ofereixen a les persones adultes la possibilitat d’adquirir, actualitzar, completar o ampliar coneixements i aptituds 
 
\La matrícula total del curs 2017-2018 va ser de 15.805 alumnes, dels quals un 30 % (4.963) varen cursar estudis d’ESPA
 
\En aquests estudis la col·laboració dels ajuntaments és clau a l’hora de completar la formació i arribar a un major nombre de persones
 
 
 
Amb motiu de l’inici de les classes als centres d’educació de persones adultes (CEPA), el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, ha visitat avui el CEPA Mancomunitat des Pla, ubicat a Vilafranca de Bonany.
 
Rebuts pel director del centre, Damià Mora, també han participat en l’acte els batles de Vilafranca, Montserrat Rosselló; Costitx, Antoni Salas, i Algaida, M. Antònia Mulet, així com un representant de l’Ajuntament de Petra i la presidenta de la Mancomunitat Pla de Mallorca, Joana Maria Pascual.
 
La Conselleria valora molt positivament la col·laboració dels ajuntaments en l’educació de les persones adultes perquè la seva aportació és clau a l’hora de completar aquesta formació i per arribar a un major nombre de persones. En aquest sentit, cal destacar que s’han signat convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Vilafranca, seu del CEPA, i amb el de Costitx, seu de les instal·lacions d’FP.
 
Centres d’educació de persones adultes (CEPA) 
Els CEPA ofereixen a les persones adultes la possibilitat d’adquirir, actualitzar, completar o ampliar coneixements i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional. Actualment, les Illes Balears disposen de 18 centres, 14 dels quals estan ubicats a Mallorca, 2 a les Pitiüses i 2 a Menorca. A fi de descentralitzar l’oferta formativa dels CEPA i acostar l’educació a la població adulta i millorar, així, l’atenció a aquest col·lectiu, la majoria de centres disposen d’aules externes com a extensions dels CEPA a municipis diferents d’aquell en què es troba la seu.
 
Així, cal destacar que el CEPA Mancomunitat des Pla és un dels que té més aules externes: un total de 7 aules.
 
Pel que fa a l’oferta formativa, els CEPA ofereixen educació secundària per a persones adultes (ESPA), ensenyaments inicials, preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, preparació de l’accés a la UIB per a persones de més de 25 anys i preparació de les proves lliures d’ESO. També s’hi pot trobar oferta formativa d’idiomes (preparació per a les proves de català, castellà per a estrangers, anglès, alemany i rus) i cursos d’informàtica, entre altres activitats formatives.
 
La matrícula total del curs 2017-2018 va ser de 15.805 alumnes, dels quals un 30 % (4.963) varen cursar estudis d’ESPA. Finalment, 634 persones adultes varen aconseguir la titulació bàsica de graduat en ESO, fet que demostra la importància d’aquests ensenyaments a l’hora de donar una nova oportunitat a les persones que, en el seu moment, per múltiples i diversos motius no varen aconseguir aquesta titulació, que ara els obre la porta a seguir estudis de formació professional o de batxillerat, o a poder accedir a cursos de nivell 2 del SOIB i, així, tenir l’opció de millorar en la seva situació laboral.
 
Tot i la recuperació econòmica, es pot dir que les matrícules totals es mantenen estables, encara que les demandes són diferents: disminueixen les sol·licituds per als ensenyaments d’ESPA, aproximadament 200 alumnes menys que en el curs 2016-2017, i augmenten les d’ensenyaments inicials i de coneixement de les llengües oficials per als nouvinguts. Així, la matrícula actual és superior a la del 2014-2015 en devers 200 alumnes més.
 
Cal recordar que les persones entre 18 i 29 anys, desocupades i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que s’hagin matriculat de cursos de segon, tercer o quart d’ESPA, tant presencial com semipresencial, als CEPA podran beneficiar-se de les beques per a l’estudi del Programa de Segona Oportunitat. Això serà possible gràcies a la col·laboració entre les conselleries d’Educació i Universitat i de Treball, Comerç i Indústria. Aquestes beques, cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, consisteixen en ajuts econòmics de fins a 1.700 euros si se superen els corresponents àmbits. Durant el curs passat se sol·licitaren 543 beques i se n’adjudicaren 327 per un valor total de 278.908 euros.
 
CEPA Mancomunitat des Pla
L’actual CEPA Mancomunitat des Pla està ubicat a Vilafranca de Bonany i abraça els municipis d’Algaida, Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i Vilafranca de Bonany.
 
Pel que fa a l’oferta formativa, a Vilafranca de Bonany s’hi ofereixen els ensenyaments presencials d’ESPA, la preparació de les proves d’accés a la UIB per a persones de més de 25 anys, la preparació per a les proves de català, idiomes, informàtica i castellà i català per a estrangers. A Costitx, en canvi, s’hi imparteix el cicle formatiu de grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació i Universitat té un conveni de col·laboració signat amb aquests dos municipis.
 
El CEPA Mancomunitat des Pla també té presència als municipis de Petra, Sineu, Llubí, Lloret, Maria de la Salut, Montuïri, Porreres i Sant Joan, on s’imparteixen els ensenyaments de castellà i català per a immigrants. La impartició de tots aquests ensenyaments és a càrrec de professors que depenen de la Conselleria d’Educació i Universitat i s’ofereixen en dependències municipals cedides pels ajuntaments, en col·laboració amb els Serveis Socials de la Mancomunitat del Pla.
 
També es compta amb la col·laboració de la Cooperativa de Serveis de Formació, que imparteix diversos cursos en locals adequats cedits pels ajuntaments a tots els municipis de la Mancomunitat del Pla per completar l’oferta formativa dels CEPA.