torna

Detall de la notícia

Històric: Resolució del DG de Mobilitat i Transports de dia 1 d'octubre de 2018, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat

Resolució del director general de Mobilitat i Transports de dia 1 d’octubre de 2018, per la qual esconvoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional delsconsellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera