torna

Detall de la notícia

Imatge 3518929

Calvià compta a partir d'aquest curs amb un Centre de Professorat

Educació i Ajuntament signen el conveni de creació i gestió del CEP de Calvià

L’equip del centre ja està fent feina i a partir del 15 d’octubre es traslladen al nou local

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el batle de l’Ajuntament de Calvià, Alfonso Rodríguez, han signat avui el conveni de col·laboració entre ambdues institucions per a la creació i la gestió del Centre de Professorat de Calvià.

El nou CEP de Calvià tendrà capacitat per atendre la formació permanent dels docents de 63 centres de les zones de Calvià, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Deià, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa., que fins ara depenien del CEP de Palma.

El conseller d’Educació i Universitat, ha destacat que el més important és que hem canviat al model de formació en centres, ja que si la formació no possibilita un canvi en els projectes educatius de poc serveix. Al que ha afegit que aquest nou centre és important perquè apropa encara més el CEP als centres de la comarca i a la vegada reforça la línia de la formació en centre.

Per la seva part, el batle de Calvià, ha assegurat que en aquest cas l’objectiu és clar i compartit per ambdues institucions que és la millora de l’educació pública i que si un camí per aconseguir aquesta millora és la possibilitat de millorar la formació del professorat, Calvià avui està d’enhorabona perquè ho tindrà més a prop. Al que ha afegit que la millora de l’educació pública és una tasca constant que passa per una millora constant del docent perquè així ho requereix la realitat actual.

L’equip del CEP de Calvià, està integrat per cinc assessors, a més d’un administratiu i un ordenança, i ja ha començat a funcionar a les instal·lacions del CEP de Palma, tot i que es preveu que a partir del 15 d’octubre ja s’instal·li al local que ha cedit l’Ajuntament per al seu funcionament, en virtut del conveni que s’ha signat avui. Aquest espai està ubicat al local 15 del passeig d’Illetes,4 de Calvià.

El conveni preveu que la Conselleria d’Educació i Universitat s’encarregui de la dotació del personal docent i no docent necessari per al funcionament del CEP, a més de l’equipament en mobiliari i recursos informàtics. Aquesta dotació de personal i material suposa una inversió anual de més de 300 mil euros.

Formar els professors per a la innovació i l’èxit educatiu

Els CEP són centres per a la formació del professorat per mitjà de la dinamització de la formació permanent contextualitzada en la pràctica professional, especialment per mitjà de la formació en els mateixos centres educatius o de centres en xarxa.

Cal esmentar que al llarg d’aquesta legislatura s’ha impulsat i reorientat la formació del professorat a través del Pla Quadriennal 2016-2020, apostant per un enfocament innovador de la formació dels docents en relació al que s’havia fet fins ara  les Balears i amb la intenció d’augmentar el grau de qualitat del sistema educatiu, tant en els resultats com en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Bàsicament, es planteja que  la major part de la formació
es faci en els centres educatius, de manera transversal i implicant a tots els docents; la formació ha de tenir una finalitat pràctica que asseguri la transferibilitat a les aules del que s’aprèn, i que les temàtiques bàsiques de la formació, incloent-hi sempre una visió d’inclusivitat, siguin les relacionades amb metodologies innovadores d’aprenentatge (feina per projectes, ambients educatius i aprenentatge cooperatiu i pedagogia holística) i les que promouen la millora del clima de l’aula i del centre (educació emocional, pràctiques restauratives i mediació i resolució de conflictes).

Durant el curs 2017-2018 es van realitzar més de 400 programes de formació en centres en els quals hi van participar uns 7.300 docents. Per al curs 2018-2019 està prevista la realització de 480 programes formatius en centres.

Amb la incorporació del nou centre de Calvià, Balears compta, a partir d’aquest curs, amb 7 Centres de Professorat: 4 a Mallorca (Calvià, Manacor, Inca i Palma) 1 a Menorca, 1 a Eivissa i 1 a Formentera.