torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i d'informació pública del Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports tramita actualment el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana.

El 4 d'octubre s'ha publicat en el BOIB la Resolució de la directora general de Política Lingüística per la qual se sotmet a informació pública aquest Projecte de decret, que té l'objectiu d'incorporar nous membres al Ple del Consell Social de la Llengua Catalana i actualitzar les denominacions de determinades institucions i associacions que d'ençà de la darrera modificació del Decret 64/2002 han canviat.

Les al·legacions es poden presentar fins al 31 d'octubre de 2018 o bé telemàticament clicant aquí, o en paper al Registre de la Direcció General de Política Lingüística (c. d'Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 6, Palma) o a qualsevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.