torna

Detall de la notícia

Imatge 3509394

Més pressupost, més alumnat i millors infraestructures a l'inici de curs dels ensenyaments superiors artístics

 
 
\   El pressupost en ensenyaments superiors s’haurà incrementat més del 16’26% durant la legislatura
 
\   S’ha invertit un milió i mig d’euros en la millora de les infraestructures del Conservatori i l’EASDIB
 
Ja ha començat el curs per als 652 alumnes de tots els centres superiors artístics de les Illes Balears. Del total d’alumnat, 400 matriculats a l’Escola d’Art i Superior de Disseny (EASDIB), 72 a l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESADIB) i 180 al Conservatori Superior de les Illes Balears. El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha destacat que una de les preocupacions des de l'inici de la legislatura en matèria d'ensenyaments superiors artístics ha estat que fossin cada vegada més institucionalitzats i ha destacat entre els reptes de futur "la millora de la consolidació d'aquests estudis, tenir una plantilla de professorat d'acord amb aquests estudis, avançar cap a una major projecció, major coordinacio amb la UIB,  tenim molts reptes per endavant, s'ha fet una bona de feina però encara queda un llarg camí". Marcha ha afegit que cal tenir clar que "aquests estudis són importants a les Balears, perquè tenen un impacte en el teixit productiu de les Illes, en la indústria en general,i en particular amb les indústries culturals".
 
El pressupost dedicat als Ensenyaments Artístics Superiors des del Govern s’ha incrementat any rere any. En total per a 2019 es preveu que hi hagi una inversió de l’entorn de més de 6 milions d’euros, el 16’26% més que a l’inici de legislatura, i suposa un increment de gairebé un milió d’euros des de 2015.
 
Un dels objectius de la Conselleria d’Educació i Universitat des de principi de legislatura ha estat dotar els estudis superiors artístics de major estabilitat i estructuració. En aquesta línia d’actuació s’emmarca la posada en marxa de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE) que reuneix la gestió del Conservatori Superior i de l’ESADIB en una mateixa entitat.
 
D’una banda, s’ha avançat significativament en el procés d’estructuració del personal docent al Conservatori i l’ESADIB a través de les figures de professor titular, visitant i associat. En el cas del Conservatori això ha millorat notablement la qualitat de l’oferta formativa amb més professors convidats i , en el cas de l’ESADIB, ha contribuït a normalitzar la situació de part del professorat del centre.
 
En el cas de l’Escola Superior de Disseny s’ha treballat aquesta legislatura en el procés de diferenciació estructural de l’oferta d’estudis professionals i superiors del centre. Cal tenir present que en el mateix espai conviuen els estudis superiors de Disseny (Gràfic, Interiors, Moda i Producte) i els cicles formatius d’Arts plàstiques, Fotografia, Il·lustració i Joieria artística. La seva organització i funcionament són diferents i s’ha fet un especial esment en millorar-ne la gestió. A més també es va posar en marxa el curs 2017/18 el Màster en Disseny responsable en entorns turístics.
 
S’ha dut a terme una inversió notable en l’àmbit de les infraestructures del Conservatori. Els darrers mesos s’ha enllestit un projecte d’ampliació que ha permès eliminar les aules modulars del centre i construir 5 noves aules per a dansa i per a música. A més s’han solucionat els problemes d’humitats i s’ha fet una important inversió en compra de llibres, partitures, material informàtic i instruments. Aquestes actuacions han suposat una inversió de més d’1 milió d’euros.
Per altra banda, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny s’ha reparat la coberta i els baixants de l’edifici principal del centre, amb una inversió de 445.771€.
 
En el cas de l’ESADIB s’ha apostat per a la investigació, convertint-se en referència estatal en l’àmbit de la recerca en arts escèniques ja que és l’única Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Estat espanyol que ha enllestit projectes de recerca competitius de forma autònoma. Durant aquesta legislatura s’han dut a terme dos  projectes R+D amb fons FEDER europeus de projecció nacional i internacional a partir de la recerca performativa i incentivant la innovació dins el món de les arts escèniques.
 
En aquests moment s’està duent a terme un altre projecte amb la col·laboració amb el SOIB-JOVES QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC amb fons socials europeus i el programa de garantia de la joventut, donant feina a cinc graduats en Art Dramàtic a partir d’un projecte de recerca i innovació denominat “Arts escèniques per la conscienciació social”, pioner a tot l’Estat espanyol.
 
La mobilitat ha estat un element que s’ha potenciat aquesta legislatura, d’una banda s’han recuperat els ajuts de mobilitat per a alumnat dels ensenyaments superiors amb una dotació de 12 mil euros. Així l’Escola Superior de Disseny ha incrementat el nombre d’Erasmus tant d’estudiants com de professorat i s’ha ampliat el projecte Erasmus+K 107 amb la República Democràtica de Geòrgia. Per la seva banda, l’ESADIB ha establit convenis bilaterals amb altres centres superiors d’Art Dramàtic europeus mitjançant els programes d’intercanvi ERASMUS i ERASMUS +.
 
Un curs de consolidació per als ensenyaments superiors
El curs 2018/19 es preveu com el de consolidació de les mesures impulsades des dels tres centres superiors en els seus àmbits.
 
En el cas del Conservatori Superior es preveu acabar el procés d’implantació del curs de jazz. Enguany s’inicia el quart i darrer nivell d’aquesta formació. A més, es continuarà amb el procés de recuperació de la figura del professor convidat. Des del curs 2015/16 s’ha fer un esforç especial per ampliar la formació de l’alumnat i el professorat amb la presència d’experts al llarg del curs. Així, mentre el curs 2014/15 es convidaren a 14 músics i experts a fer classes magistrals o conferències al centre, el curs 2015/16 ja foren 33, per incrementar-se fins als 49 el 2016/17 i 60 el curs 2017/18.
 
Quant a l’Escola Superior de Disseny, el nou curs s’enfoca de manera que totes les especialitats treballin cap al Disseny per a Tothom o Disseny Universal. Però també serà el curs en el que Palma acull el lliurament del Premi nacional Albert Mestre, que atorga anualment la Confederació d’Escoles d’Art d’Espanya i que enguany ha guanyat l’alumne Andrés Ramírez Ruíz amb el seu projecte de Final de disseny de producte EarthInk. A més, el centre posa en marxa un FabLab a l’Espai Producte que comptarà amb impressora 3D,i impressora de tall Làser i una màquina de control numèric CNC. I tot això, sense oblidar que el centre continua amb una dinàmica intensa que permet visibilitzar la presència de  l’alumnat del centre a passarel•les nacionals i internacionals com la XXXIII edició dels premis nacionals de moda per a joves dissenyadors o el certamen Art Jove 2018.
 
Finalment l’ESADIB ha fet una feina intensa per a dinamitzar l’estructura teatral illenca afavorint la creació de nous productes amb l’idea d’arribar a nou públic. Des de 2015 s’han creat noves companyies amb la participació d’alumnat de l’escola que també ha contribuït en la renovació de companyies consolidades i de noves propostes teatrals de Balears i de fora de les illes ja sigui en muntatges teatrals o audiovisuals. El centre ha col•laborat amb diferents entitats artístiques i educatives a través de projectes com MENTORiment per a alumnat amb altes capacitats o “Performance i gènere” amb Es Baluard. A més, l’ESADIB ha impulsat una línia de publicacions de recerca científica en Arts escèniques amb el títol “Quaderns d’investigació escènica” dels quals ja han sortit dos volums.
 
El nou curs també suposa un reforç en l’impuls a la recerca i a la investigació, mantenint la convocatòria d’ajuts per a constituir grups de recerca als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors.