torna

Detall de la notícia

Imatge 3508726

20 centres d'11 països d'Europa participen de l'1 al 3 d'octubre a un seminari sobre internacionalització d'FP a Cala Mesquida

El SEPIE ha triat Balears per les bones pràctiques que implementa en la gestió de consorcis d’FP

Del curs 2014/15 al 2017/18 s’ha passat d’un 10-15% de centres que oferien beques de mobilitat a un 77 % de centres

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) ha seleccionat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a seu per a organitzar el seminari de contacte de Formació Professional “Internationalisation strategies in VET” que se celebrarà a Cala Mesquida, Mallorca, de l’1 al 3 d’octubre.

Aquest seminari està organitzat conjuntament per 4 agències europees que gestionen el programa Erasmus+ a nivell educatiu: el SEPIE (l’agència espanyola) i les agències de Finlàndia, Hongria i Holanda. L’objectiu d’aquesta trobada és posar en contacte a institucions que imparteixen FP (VET en terminologia europea) amb trajectòria en l’elaboració de projectes Erasmus+ KA102 i KA116 o bé que vulguin millorar la seva estratègia d’internacionalització.

Participen al Seminari fins a 20 centres d’FP, 17 centres estrangers de fins a 11 països europeus i 3 centres espanyols seleccionats pel SEPIE, entre ells el centre de Palma, l’ IES Politècnic. Hi assistiran dues persones per centre educatiu i personal del SEPIE, de les agències finesa, hongaresa i holandesa, així com membres dels serveis corresponents de la Direcció General d’FP i Formació del Professorat, Conselleria d’Educació i Universitat.

El SEPIE ha triat les Illes Balears per les bones pràctiques que implementa en la gestió de consorcis d’FP i per la bona trajectòria en la gestió dels projectes EuroFP Balears. Gràcies a aquesta col·laboració, una vegada hagi finalitzat el seminari de contacte, personal de la Unitat de Formació Professional del SEPIE impartirà el 4 d’octubre de 2018 una jornada sobre la gestió de mobilitats en l’FP Bàsica (prova pilot del projecte EuroFP Balears IV) adreçada als centres d’FP de les Illes Balears.

El Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Conselleria ha col·laborat en l’organització de l’esmentat seminari i participarà com a ponent al seminari, juntament amb l’IES Calvià. L’IES Politècnic també hi assistirà com a participant, juntament amb dos IES de la península.

La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, ha explicat que “entenem els projectes europeus de mobilitat com un element clau per a la internacionalització dels centres, que és una de les iniciatives que més repercuteix en la motivació de l’alumnat per a l’aprenentatge de llengües estrangeres i, en el cas de l’FP, facilita una actitud positiva del futur treballador a la necessària mobilitat que actualment es reclama des del món laboral”. Alorda ha fet un especial esment al fet que “en aquest seminari farem un repàs de l’estratègia d’internacionalització que hem impulsat a Balears per tal de passar d’un 10-15% de centres que oferien beques de mobilitat per a alumnes de cicles formatiu de Grau Mitjà en el curs 2014-2015, a un 77 % de centres que ofereixen aquestes beques a alumnat i professorat. A més, enguany, encetam un projecte pilot a FP Bàsica”.


L’estratègia impulsada per la Conselleria d’Educació i Universitat aquests anys ha consistit en donar suport i col·laborar amb els centres que tenien projecte propi (que es van iniciar en la mobilitat europea amb antics consorcis de projectes Leonardo da Vinci IVT i VETPro); i crear un consorci per a què la resta de centres (centres petits, sense experiència o sense mitjans) poguessin participar d’aquestes beques per a professors i alumnes. Per tal d’executar els projectes en consorci, des de la Conselleria s’ha creat una nova xarxa de socis i equips de treball per illes i famílies professionals o cicles formatius per tal de coordinar tant les mobilitats entrants (alumnat estranger que fa pràctiques a empreses de les Illes Balears) com sortints (alumnat dels nostres centres educatius que fa pràctiques en empreses ubicades a l’estranger). També s’ha fomentat la reciprocitat entre els socis, de forma que els membres del consorci acullen alumnat i professorat estranger.


La proposta que s’ha presentat en el marc del seminari per part de Balears s’ha iniciat explicant aquesta estratègia d’internacionalització duta a terme per la Conselleria i finalitzarà presentant a l’IES Calvià com a exemple de centre que s’ha format dins del consorci que gestiona i coordina la Conselleria i que en l’actualitat gestiona projectes propis  KA102 y KA103, acaba d’obtenir la carta VET per participar en projectes per a alumnat d’FP de grau superior i participa en altres projectes internacionals gràcies al Fons Socials Europeus i als seus socis. A més, acull un gran nombre d’alumnes internacionals i participa i col·labora en els projectes en consorci.