torna

Detall de la notícia

Resolució per la qual se sotmet a exposició pública el projecte bàsic de construcció de la seu del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, a Llucmajor

Se sotmet el projecte bàsic de construcció de la seu del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, a Llucmajor, a exposició pública i es posa a disposició de les persones interessades a la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, carrer de l’Uruguai s/n, de Palma, i a la pàgina web de la conselleria (http://dgcultur.caib.es) del Govern de les Illes Balears.

El termini per a l'exposició pública és d'un mes des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.