torna

Detall de la notícia

Imatge 3500172

Farmàcia comunitària: recurs o actiu en salut?

Des de fa uns anys des de la Conselleria de Salut s’està elaborant el Mapa d’actius en Salut a les Illes Balears. A la guia que s’ha fet per facilitar aquest procés, es recomana que els professionals dels centres de salut convidin a les distintes entitats, serveis, organitzacions a formar part del grup d’actius en salut.

Les farmàcies comunitàries, aquelles que estan en el barri, estan sent identificades pels ciutadans com a actius en salut, es a dir, com a recurs que ajuda a les persones a mantenir la salut i el benestar. Algunes d’elles, també,  formen part del grup d’actius constituïts.

Aquestes experiències han motivat una col•laboració entre la Direcció General de Salut Pública i Participació i la SEFAC Illes Balears per fer una formació sobre el Mapa d’actius a les Illes Balears.

Així dia 26 de setembre a COFIB farmacèutics comunitari, del servei de salut i d’atenció primària varen compartir sabers, experiències, realitats i reptes per l’elaboració del Mapa d’actius.

Primer na Joana Maria Janer, metgessa de família que col•labora amb la Direcció General de Salut pública i Participació va fer una lliçó participada sobre al enfocament basat en actius, així com la metodologia proposada. Seguidament una farmacèutica comunitària, Clara Frau, va explicar la seva experiència en el procés comunitari que s’està fent en el seu barri, Santa Catalina-Es Jonquet.

Després es va obrir un torn obert de paraula a on es varen plantejar moltes qüestions, entre elles pot la farmàcia comunitària iniciar un procés d’identificació d’actius en salut de la barriada?

Sens dubte, la  seva incorporació als grups d’actius creats enriquiran el procés. I tal vegada ésser el motor d’inici en processos per començar. Així sí, sempre amb participació comunitària. Junts Juny!!