torna

Detall de la notícia

Imatge 3499572

Armengol presenta un Pla de Retorn del Talent per a la tornada de 500 joves que van haver d'emigrar per la crisi


 
El Pla inclou subvencions per a la contractació indefinida i emprenedoria i ajuts de fins a 3.000 per sufragar les despeses del trasllat 
El programa compta amb un pressupost de 2,1 milions i s’adreça a joves de fins a 40 anys, residents a fora d’Espanya i amb estudis superiors

“Durant la crisi, molts joves preparats varen haver de partir a l’estranger per manca d’oportunitats. El Pla de Retorn ajudarà a fer que 500 joves, menors de 40 anys i amb estudis superiors, puguin tornar a casa amb una feina assegurada o posar en marxa un projecte empresarial a les illes”.  La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha fet aquestes declaracions durant la presentació del Pla de Retorn del Talent 2018-2022.
Ha estat acompanyada pel conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela; la directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro; el director general d’Ocupació i Economia, Llorenç Pou; el secretari general de CCOO, José Luís García; el secretari general d’UGT, Alejandro Texías; el representant de PIMEB i president de PIMEEF, Alfonso Rojo, i el representant de CAEB i president d’AFEDECO, Rafel Ballester.  
La presidenta ha explicat que el Pla compta amb un pressupost de 2.133.000 euros dels quals 3 de cada 4 euros es destinaran a ajuts econòmics: “subvencions a empreses que contractin joves com a indefinits, ajuts per a emprenedoria i un «passaport de tornada» de fins a 3.000 euros per sufragar les despeses del trasllat, bitllets de transport i mudança inclosos”.
“L’objectiu –ha apuntat Armengol- és afavorir la tornada dels nostres joves de l’estranger, fomentar l’ocupació de qualitat i recuperar talent: sumar professionals qualificats i amb experiència internacional que ajudin les nostres empreses a créixer en competitivitat i productivitat i, finalment, ens ajudin a millorar la nostra societat”.
El conseller de Treball ha assenyalat que, una vegada publicats, els ajuts tindran caràcter retroactiu fins al setembre. Així mateix, ha destacat que el programa també inclou “un portal i un servei de mediadors en línia que acompanyarà els joves durant tot el procés, tutoritzant projectes empresarials i posant-los en contacte amb les empreses”.
En aquest sentit, Negueruela ha posat de relleu l’existència de dos models d’ocupació: “Abans no es creia en el SOIB i s’expulsaven els joves, ara apostam pel Servei d’Ocupació i cream oportunitats per recuperar el talent que se’n va anar”.
Per últim, tant la titular del Govern com el de la Conselleria de Treball han recordat que durant aquesta legislatura, en el marc del Pacte per a la Competitivitat, l’Ocupació de Qualitat i el Progrés Social i gràcies al diàleg i la col·laboració amb agents econòmics i socials, s’han posat en marxa plans com el d’Ocupació i el d’Autoocupació o iniciatives com “Joves Qualificats”, que ja ha permès la contractació de més de 1.000 joves formats i preparats a les nostres illes”.
El Pla de Retorn del Talent
Els ajuts van dirigits a persones menors de 40 anys, amb titulació universitària, de formació professional o amb certificat de professionalitat de nivell 3, que van iniciar una nova vida professional fora del seu país, motivada en molts casos per les difícils condicions existents durant la passada crisi econòmica.
La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria desenvoluparà aquest Pla a través de les direccions generals de Treball, Economia Social i Salut Laboral i d’Ocupació i Economia, a més del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB ) i l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI). D’aquesta manera es vol oferir tot el suport institucional perquè els joves emigrats per falta d’expectatives laborals des de l’any 2008 puguin tornar en les millors condicions possibles.
Aquests ajuts beneficien el col·lectiu al qual van dirigits alhora que afavoreixen al conjunt de la societat, especialment les empreses i l’economia, ja que poden aprofitar el talent, la formació i l’experiència internacional d’aquests joves per impulsar la seva competitivitat.
El programa té una vigència de 5 anys i compta amb un pressupost de 2.133.805 euros finançats amb recursos propis de la Comunitat Autònoma i del Fons Social Europeu, dels quals 1,6 milions van destinats a finançar ajuts econòmics per afavorir el retorn dels joves a les Illes Balears i 533.805 euros permetran posar en marxa serveis d’assessorament, acompanyament i intermediació adreçats als emigrants amb voluntat de retorn.
Passaport de tornada
El Pla es composa de tres tipus de subvencions. El primer tipus d’ajut és el “Passaport de tornada” i ofereix la possibilitat de sol·licitar ajuts de fins a 3.000 euros per sufragar les despeses associades al trasllat des de l’estranger fins a la comunitat autònoma. Els beneficiaris hauran de tenir menys de 40 anys, estar residint a l’estranger en el moment de sol·licitar la subvenció, comptar amb titulació universitària, de cicles formatius o de certificats de professionalitat del nivell 3 obtinguda en centres de formació de la CAIB, així com haver nascut o haver estat empadronat a les Illes Balears els darrers 5 anys anteriors a la seva partida a l’estranger.
Ajuts a la contractació
En segon lloc, se subvenciona amb un import de fins a 14.000 euros les empreses que contractin joves participants en el Pla  de Retorn del Talent de les Illes Balears. Com a condició, l’empresa contractant no ha d’haver realitzat acomiadaments per causes objectives o disciplinàries en els anteriors 6 mesos i rebrà l’ajut si es compromet a formalitzar una contractació indefinida que suposi un increment net del treball estable a l’empresa.
Ajuts a l’emprenedoria 
Finalment, es preveuen subvencions per a aquells emigrants amb perfil emprenedor que comptin amb un pla d’empresa i vulguin establir-se per compte propi a les Illes Balears. En aquests casos, els ajuts podrien augmentar fins als 9.000 euros i els paràmetres de l’activitat no han de superar els d’una microempresa.
Assessorament, acompanyament i intermediació
El Pla de Retorn del Talent compta amb un ventall de serveis gratuïts d’assessorament, acompanyament i intermediació, per facilitar l’aprofitament dels ajuts. En aquest sentit es posa en marxa una plataforma digital com a eina centralitzadora de gestió i com a lloc d’informació, continguts i serveis per a candidats i empreses participants en el programa.
Les persones amb voluntat de retorn tindran al seu abast un assessorament personalitzat, acompanyament i intermediació amb les empreses interessades en el programa. Així mateix, per mitjà de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI) els joves interessats rebran orientació per desenvolupar un projecte d’autoocupació a través del disseny d’un pla d’empresa.
Assessories per webcam 
Per concretar el retorn, les persones interessades s’hauran de registrar a la plataforma digital, com a empresa o com a resident a l’estranger que vol tornar per, d’aquesta manera, accedir al servei de mediació. Posteriorment, en un termini menor a 48 hores, s’assignarà a l’usuari un mediador que l’acompanyarà durant el procés.
Les assessories es faran per via telefònica i mitjançant webcam, en horaris adaptats d’acord amb les diferents zones horàries. L’acompanyament és personalitzat per mitjà d’entrevistes individuals, diagnòstic ocupacional, assessoria per a l’emprenedoria, pla individualitzat i informació sobre els ajuts disponibles.
El servei d’intermediació s’encarregarà de dur a terme tasques de prospecció empresarial a fi d’explorar les millors possibilitats i durà a terme les tasques de mediació entre l’empresa i l’usuari.
Les persones que hi estiguin interessades poden obtenir més informació al portal següent: https://baleares.volvemos.org/ca