torna

Detall de la notícia

Imatge 3499513

Instrucció sobre la inscripció telemàtica del personal docent de l'EBAP

L'Escola Balear d'Administració Pública aprova la nova instrucció sobre la inscripció telemàtica del seu personal docent a través de la creació i regulació de les bases de dades de professorat de les diferents àrees formatives de l’Escola


És voluntat de l’Escola Balear d'Administració Pública ordenar la inscripció telemàtica del seu personal docent en bases de dades de professorat per àrees formatives, i també de potenciar i millorar les seves competències pedagògiques. Per això ha adaptat l'anterior instrucció de l'any 2015 d’organització de la inscripció telemàtica del personal docent de l’EBAP, millora de la formació pedagògica i avaluació de la tasca docent, a la realitat actual i a la voluntat d'avançar en aquest àmbit.

Les bases de dades de professorat són les següents:

a) Base de dades general del professorat: constituïda per les persones sol•licitants que compleixin els requisits fixats en les diferents convocatòries que faci l’Escola per àrees formatives.

b) Base de dades de professorat acreditat: constituïda pels docents inscrits en la Base de dades general del professorat que hagin superat l’itinerari formatiu dissenyat per l’Escola amb l’objectiu de millorar les competències i les habilitats dels docents de l’Escola.