torna

Detall de la notícia

Llistat provisional de la selecció de tècnic/a forestal d'incendis i biodiversitat a Eivissa (Ref. 4048)

Als efectes oportuns, s'estableix un termini màxim de 3 dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació d'aquesta llista a la web de l'IBANAT, per què les persones aspirants puguin sol·licitar la revisió dels mèrits.