torna

Detall de la notícia

Imatge 3498274

PROFESSORS ESPECIALISTES - CURS 2018-2019 (2a Convocatòria)

Termini:

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació per participar en la convocatòria és del dia 24 de setembre a 5 d'octubre, ambdós inclosos

Els aspirants han d’emprar el model oficial de sol·licitud que figura com a annex 4.