torna

Detall de la notícia

Telèfons de contacte FP

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures                     971177772

Servei de Planificació i Participació                                971177773

Secció d'Educació de Persones Adultes                         971177775

Institut de les Qualifacions Professionals (IQPIB)             971177774

Punt d'Orientació                                                        971177859