torna

Detall de la notícia

Imatge 3494376

Reunió amb la Cambra de Comerç de Mallorca

El passat dimarts, 11 de setembre, va tenir lloc a la seu de la Conselleria d’Educació i Universitat una reunió entre la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, i la Cambra de Comerç  de Mallorca. En representació de la Cambra de Comerç hi varen esser presents Josep Lluís Aguiló, vicepresident segon i president de la Comissió de Formació Professional i Empresa, i Cristina Julià, responsable de Formació. Per part de la Conselleria d’Educació i Universitat, hi varen assistir també Lluc Mas, cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals; Pilar Roca, cap del Servei d’Oferta Formativa i Infraestructures,  i María Pons, responsable d’FP dual.

Durant el transcurs de la reunió, i com preveu l’addenda al conveni de col·laboració signat entre ambdues parts, es tractaren diferents aspectes relacionats amb les actuacions previstes per al curs 2018-2019, entre les quals la difusió de l’FP dual o el fet d’establir mitjans necessaris per minvar l’impacte dels factors que incideixen en l’abandonament del sistema educatiu sense la titulació a l’educació secundària postobligatòria.

També des de la Cambra de Comerç s’exposaren els darrers canvis duits a terme en el si de l’entitat, especialment pel que fa als òrgans de representació empresarial.