torna

Detall de la notícia

Imatge 3491929

Obert el termini per a la matriculació en els centres d'educació de persones adultes (CEPA) per al curs 2018-2019

Des del passat 6 de setembre està obert el termini per matricular-se als ensenyaments de persones adultes de les Illes Balears que s’imparteixen en els centres d’educació de persones adultes (CEPA). Els CEPA permeten oferir a la població adulta processos de formació oberts i flexibles, que serveixen per adquirir, completar o ampliar la formació bàsica i l’adquisició de competències professionals. Per altra part, també possibiliten assolir titulacions acadèmiques, la qual cosa garanteix l’accés a estudis superiors o la inserció en el mercat laboral. Cal destacar que la formació al llarg de la vida i el retorn dels joves al sistema educatiu són objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació i Universitat. 

Requisits, calendari i oferta formativa curs 2018-2019

Els impresos de sol·licitud es poden trobar en els CEPA i la matriculació es pot fer en els mateixos centres en el calendari establert. El termini del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2018-2019 passa per les següents dates:

 • Del 6 a l’11 de setembre: matrícula de l’alumnat que el curs anterior era alumne d’un centre d’educació de persones adultes.
 • Del 12 al 25 de setembre: matrícula de les persones de nova incorporació en un centre d’educació de persones adultes.
 • De l’11 al 15 de febrer: matrícula als ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria del segon quadrimestre.

Pel que fa a l’oferta formativa, la xarxa CEPA, composta de 18 centres a totes les Illes Balears, ofereix educació secundària per a persones adultes (ESPA), ensenyaments inicials, preparacions de proves d’accés a estudis superiors (cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i UIB per a majors de 25 anys) i preparació de proves lliures d’ESO. També s’hi pot trobar oferta formativa d’idiomes (preparacions per a les proves de català, castellà per a estrangers, anglès, alemany i rus) i cursos d’informàtica, entre d’altres. A més, la gran majoria dels CEPA de les Illes Balears duen a terme les proves de competències clau de matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera (anglès) amb l’objectiu de facilitar l’accés als certificats de professionalitat de nivell 2 i de nivell 3.

Xarxa CEPA i actuacions per impulsar l’aprenentatge permanent a les Illes Balears

L’aprenentatge permanent de persones adultes és una inversió productiva, considerant els beneficis per a l’individu, la comunitat i la societat en general. S’ha de valorar l’aprenentatge al llarg de la vida com una eina fonamental per a l’ocupació, la inclusió social i la igualtat d’oportunitats. D’una banda, permet el retorn al sistema educatiu de les persones que l’han abandonat prematurament i, de l’altra, per a moltes persones adultes representa l’única oportunitat d’accés a la formació, l’adquisició o l’actualització de competències i coneixements bàsics imprescindibles.

A l’actualitat les Illes Balears compten amb un total de 18 centres d’educació de persones adultes: 14 a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa. Cal destacar que, per descentralitzar l’oferta d’adults, s’han anat habilitant fins a 36 aules en diferents punts de les Illes que són extensions dels CEPA de cada zona gràcies a la col·laboració de molts ajuntaments.

Mallorca  

 • CEPA Alcúdia
 • CEPA Amanecer (Palma)
 • CEPA Artà
 • CEPA La Balanguera (Palma)
 • CEPA Calvià
 • CEPA Camp Rodó (Palma)
 • CEPA Francesc de Borja Moll (Inca)
 • CEPA Llevant (Manacor)
 • CEPA Mancomunitat del Pla (Vilafranca de Bonany)
 • CEPA Mancomunitat del Raiguer (Binissalem)
 • CEPA Sa Pobla
 • CEPA S’Arenal
 • CEPA Son Canals (Palma)
 • CEPA Sud (Campos)

Menorca

 • CEPA Ciutadella  
 • CEPA Joan Mir i Mir (Maó)

Eivissa

 • CEPA Pitiüses (Eivissa)
 • CEPA Sant Antoni (Sant Antoni de Portmany).