torna

Detall de la notícia

Imatge 3490696

Inscripcions als tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts

Els tallers de llengua i cultura catalana per a joves nouvinguts és una de les mesures específiques per tal que aquests alumnes es puguin sentir ben acollits, percebre el respecte envers la seva llengua i cultura, seguir el més ràpidament possible i amb normalitat el currículum i adquirir l’autonomia personal dins l’àmbit escolar o social. Amb aquesta finalitat l’Àrea de Llengua de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), que depèn de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, organitza, en col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat, una oferta de tallers de llengua per a joves nouvinguts de 12 a 17 anys que tenguin coneixements escassos o nuls de català. Aquests tallers començaran la setmana del 15 d’octubre de 2018 i acabaran la setmana del 10 de juny de 2019.

Característiques dels tallers

  • Destinataris: alumnes nouvinguts o que fa un màxim de dos anys que han arribat a l’illa, i que tenen coneixements nuls o escassos de català. No s’hi poden matricular els alumnes nascuts a les Illes Balears.
  • Termini d’inscripció: les inscripcions s’han de lliurar a l’IEB abans de dia 1 d’octubre de 2018. Així i tot, la matrícula quedarà oberta, i s’hi poden matricular els alumnes nouvinguts d’incorporació tardana.
  • Durada: 60 hores repartides en dues sessions setmanals d’una hora cada sessió.
  • Dates: els tallers començaran la setmana del 15 d’octubre de 2018 i acabaran la setmana del 10 de juny de 2019.
  • Horari: cada centre escolar establirà l’horari que cregui convenient. S’ha de tenir en compte que el taller no es pot fer dins l’horari lectiu. Per tant, ha de ser en horari de capvespre.
  • Preu dels tallers: activitat gratuïta.

En cas de tenir cap dubte, us podeu posar en contacte amb l’Institut d’Estudis Baleàrics (persones de contacte: Jaume Mas i Maria Magdalena Capó - Tel.: 971 17 76 04 – Adreça electrònica: ensenyament@iebalearics.org).