torna

Detall de la notícia

Imatge 3489976

Escoles-Instituts, formació a distància, administratius a primària i millora de les infraestrcutures en el curs 2018/19

\ Aquest curs comptarà amb més docents que mai a la història de Balears

\ Els CEIP Son Quint i Pintor Joan Mirò s’estrenen com a escoles-institut a Balears

\  56 centres de primària comptaran aquest curs amb administratius

\ L’IEDIB comença a aquest curs a impartir formació a distància a les Illes

 

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha presentat les dades corresponents a l’inici del nou curs 2018/19 a les Illes Balears. L’han acompanyat el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i el director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas.

Aquest darrer curs de la legislatura suposa l’inici de la consolidació de les principals línies d’actuació de la Conselleria d’Educació i Universitat a tots els àmbits educatius.

Així, en l’àmbit del personal docent, es consoliden aquest curs un milenar de places docents, fruit del procés d’oposicions encetat l’any passat. Aquest procés es veurà reforçat amb les properes convocatòries previstes per a 2019 i 2020. Com ja s’ha afirmat en anteriors compareixences s’hauran de seguir convocant oposicions en els anys següents ja que, a més de l’alta interinitat del sector docent a les Illes, s’ha de tenir en compte l’increment de professorat experimentat aquests anys, a més de les jubilacions.

Més alumnes i ràtios més baixes

Una de les característiques que diferencien la Comunitat de les Illes Balears de la resta de comunitats és el creixement continu de l’alumnat. A dia d’avui es preveu que es matriculin 167.963 alumnes, 2.444 més que en el curs passat.

Malgrat això, Balears compta amb la ràtio mitjana d’infantil més baixa dels darrers deu anys, de 19,7 alumnes/aula i això s’explica, en bona part, pel fet que aquest és el tercer curs en que s’ha fixat la ràtio d’alumnes de quart d’Educació Infantil, es a dir, el alumnes de tres anys a 20 per aula (per davall de la ràtio legal de 25 per aula). La mitjana de la resta de nivells educatius també es troben per davall de les ràtios que marca la llei. Quant a la ràtio mitjana alumne/professor es manté a un 12’2 a Infantil i Primària, per davall de la mitjana de l’estat, i  es preveu que estigui en la mitjana dels cursos anteriors a la resta de nivells el curs 18/19 .

Més docents que mai a la història de Balears

Al curs 2018/19 l’ensenyament públic comptarà amb 11.746 places, el que suposa 352 professors més que en el curs anterior, 290 Mallorca, 32 a Eivissa, 28 a Menorca i 2 a Formentera. En total, en acabar la legislatura s’hauran incorporat al sistema educatiu públic 1.152 professors nous, el que suposa que el sistema educatiu de les Illes Balears comptarà amb el nombre de professors més elevat de la seva història.

Cal esmentar, a més, que aquest curs hi haurà 18 centres de Secundària de Balears que comptaran amb educadors socials.

Un curs més innovador

L’aposta per un nou model educatiu enfocat a la millora de la formació del professorat tant inicial com permanent, poc a poc comença a fer-se realitat. D’una banda, amb la comissió mixta Govern i UIB per als estudis de grau de magisteri i el màster de secundària i d’una altra, amb el Pla Quadriennal de Formació del Professorat que ha permès un canvi radical del model formatiu enfocat a la formació en el propi centre. A més, enguany hi haurà 58 centres que compten amb Plans d’Innovació Pedagògica (PIP) i es pot afirmar que bona part dels centres de Balears apliquen alguna mesura vinculada amb projectes d’innovació.

Aquest curs, per primera vegada Balears comptarà amb dos centres educatius públics integrats que ofereixen les etapes d’Infantil, Primària i ESO, els CEIP Son Quint i Pintor Joan Miró. És una proposta ambiciosa ja que suposa coordinar dos sistemes que tenen un funcionament molt diferent en tots els seus àmbits, tant administratius com pedagògics. L’avaluació de l’experiència d’aquest projecte pilot ha de servir per millorar el funcionament del propi centre però també com a exemple per a futurs altres projectes integrats.

Una altra novetat destacable del curs 2018-19 és l’entrada en funcionament el nou Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears, (IEDIB), que oferta estudis de batxillerat, preparació per a les PBAU i el cicle de formació professional de grau mitjà d ‘atenció a les persones en situació de dependència.

A més, aquest curs 36 centres participen del programa de dispositius digitals, amb 3.569 alumnes beneficiats. Actualment les Balears ocupen el segon lloc a tot l’Estat en nombre de dispositius digitals als centres educatius i al llarg dels curs 2019/2020 es preveu que tots els centres educatius de Balears estiguin connectats a alta velocitat.

Millora dels serveis i de les infraestructures

Una altra de les novetats del curs que comença és avui la incorporació de 30 places d’administratius adscrits als centres d’educació infantil i primària (CEIP). Es tracta de la primera fase d’un procés que culminarà amb la dotació d’aquests professionals a tots els centres educatius públics d’infantil i primària de Balears. Amb aquestes places es podran atendre les necessitats de 56 centres i es comença a donar resposta a una demanda històrica dels centres de primària de Balears.

Quant a les infraestructures, aquest estiu s’ha fet una inversió de 12 milions d’euros per a obres a centres educatius de totes les Illes amb 134 obres en execució o contractació. Cal tenir en compte que des de que es va començar la legislatura s’han invertit 44 milions en aquest concepte. Això ha suposat 96 obres a centres educatius de les Illes, 26 de les quals, d’obra major.

El balanç en obres des d’inici de legislatura és de més de 560 obres majors i menors fetes a 240 centres, que representen el 80% dels centres educatius de les Illes Balears. Cal esmentar que això suposa multiplicar per quatre les inversions que es feren durant tota la legislatura anterior.

Aquest curs també suposa l’inici de les reduccions d’aules modulars, tal i com es va programar al Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023. Així el curs començarà amb 7 modulars menys i el desembre de 2018 ja seran 15. A mesura que es vagin acabant les grans obres s’eliminaran aules modulars per la qual cosa es preveu que  el desembre de 2019 se n’hauran retirat entorn a una seixantena.

Totes les actuacions formen part del Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 que estableix les prioritats d’actuació  i preveu les  necessitats de creixement de manera que tant l’actual Govern com el pròxim comptin amb una planificació detallada del que s’ha de fer.

La informació de les actuacions sobre les infraestructures educatives que s’han fet aquesta legislatura fins a 31 d’agost de 2018 ja es poden consultar a Google Maps. L’enllaç també està disponible a la plana web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.