torna

Detall de la notícia

Imatge 3482335

Programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora curs 2018/2019

La Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació inicien el curs 2018-2019 el programa  de Centres Educatius   per a la Ciutadania Global i Transformadora.

Finalitat: Fomentar la consciència local i global i que estimulin la solidaritat, la igualtat, el respecte a la natura, a les cultures i als drets humans.

Persones destinatàries: Centres educatius sostinguts amb fons públics adscrits a la Conselleria d’Educació i Universitat el curs 2018-2019 que treballin amb ONGD subvencionades per la Direcció General de Cooperació o per els Fons Insulars de Cooperació.

Reconeixement d'hores de formació.

El termini per presentar la sol·licitud de participació (annex 1) i el projecte (annex 2): fins dia 9 de novembre de 2018.

El termini per presentar la memòria (annex 5): fins dia 30 de juny de 2019.

Més informació:

Servei d’Innovació Educativa - DG d'Innovació i Comunitat Educativa - Isabel Brunet sie@dgice.caib.es  971177781

Servei de Cooperació - DG de Cooperació, Xisca Collado, fcollado@dgcooper.caib.es 971177200 ext. 69424 

 

Novetats

31/01/2019: Publicada la llista de centres adherits al programa.

17/01/2018 Formació: Educació per a la ciutadania Global i Transformadora. Publicada la convocatòria de Eivissa i Mallorca.