torna

Detall de la notícia

Imatge 3481823

La conselleria de Salut impulsa un espai web per promocionar una sexualitat saludable

Avui, 4 de setembre, Dia Mundial de la Salut Sexual, la Conselleria de Salut dona a conèixer la pàgina web <http://salutsexual.caib.es>, que té per objectiu promocionar una sexualitat saludable en tots els seus aspectes: la identitat sexual i de gènere, l’eròtica i l’afectivitat.  

L’espai, que ofereix informació actualitzada i de qualitat sobre la diversitat sexual, la sexualitat al llarg de la vida, l’eròtica, l’ètica de les relacions, la prevenció de riscs i els drets sexuals, va adreçat principalment a professionals de diferents àmbits (salut, docència, educació social, treball social, psicologia...), encara que pot ser d’utilitat per a qualsevol  persona que estigui interessada en aquesta qüestió.

Així mateix, es pot trobar un apartat amb programes educatius diversos com “Amb tots els sentits”, sobre educació afectiva i sexual, o  “Sexe segur i responsable”, que incideix en la prevenció.
 
La web també ofereix fullets sobre VIH, infeccions de transmissió sexual, proves ràpides de detecció del VIH a les oficines de farmàcia, CAITS (Centre d’Atenció a les Infeccions de Transmissió Sexual) i mètodes anticonceptius.

De la mateixa manera, inclou un apartat de recursos en el qual es pot trobar normativa,  directrius, publicacions, enllaços i recursos d’assessorament sobre salut sexual.

Benestar físic, emocional, mental i social

La Federació Internacional de Planificació Familiar (IPPF), en la Declaració de Drets Sexuals, afirma que la sexualitat és un concepte en evolució que comporta tant l’activitat sexual com l’orientació sexual, l’erotisme, el plaer, la intimitat o les identitats de gènere.

L’OMS defineix la salut sexual com un estat de benestar físic, emocional, mental i social en relació amb la sexualitat i no únicament com l’absència de malaltia, disfunció o incapacitat. La salut sexual implica la defensa, la protecció, el manteniment i el respecte dels drets sexuals de totes les persones.  

Els drets sexuals estan constituïts per una sèrie de beneficis relatius a la sexualitat que emanen dels drets humans (llibertat, igualtat, privacitat, autonomia, integritat i dignitat).
Aquests drets es poden resumir en els següents:

  • Gaudir d’una vida sexual satisfactòria, plaent i segura.
  • Accedir als serveis de salut sexual i reproductiva.
  • Cercar, rebre i transmetre informació sexual.
  • Accedir a l’educació sexual.
  • Triar lliurement la parella.
  • Decidir tenir una vida sexual activa o no activa.
  • Tenir relacions sexuals només si són consentides i d’acord mutu.
  • Establir vincles sexuals en llibertat (parella, matrimoni, separació, divorci...).
  • Decidir si es vol tenir descendència o no i quan tenir-la.


@DiaSalutSexual