torna

Detall de la notícia

Imatge 3480799

Més de quatre mil alumnes de Balears es beneficiaran el curs 2018/19 dels Ajuts Menjador

 

\ El curs 2018/19 hi haurà 1004 beneficiaris més que en el curs passat  

\ Els ajuts van des dels 317€ als 740€  per alumne depenent de la puntuació obtinguda

\ Aquesta convocatòria ha tornat a pujar la partida fins arribar als 2’6 milions d’euros

\ L’augment de la partida ha permès l’increment del tall de renda en més de mil euros

A partir d’avui els centres educatius de les Illes Balears faran públiques les llistes provisionals de la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2018/19 que ja supera els quatre  mil beneficiaris, passant de 3232 el curs 2017/18 a 4236 per al proper curs. D’aquest total, 1673 seran alumnes de 95 centres concertats i 2563 de 161 centres públics.

Quant al nombre de sol·licituds, aquesta convocatòria hi ha hagut 8481 alumnes que han sol·licitat una ajuda de menjador per al curs 2018/19, en front de les 8515 del curs passat. Cal destacar que del total de sol·licituds, 7985 corresponen a ajuts per motius socioeconòmics i 496 corresponen a ajudes per motius de transport.

Per illes a Mallorca arribaran 3777 ajuts en front a les 2791 del curs passat, a Menorca 238 en front a les 162 de l’any passat i a Eivissa 221 en front a les 279 del passat curs. Aquests nombres de beneficiaris poden canviar després del període de reclamacions que serà fins dia 23 de setembre.

El creixement de la demanda experimentat des de l’inici de legislatura es deu en bona part als canvis que ha implantat la Conselleria d’Educació i Universitat per a convocar les ajudes i en l’augment progressiu d’aquestes ajudes.

La principal novetat d’aquesta convocatòria és l’increment d’un punt a la valoració de les condicions familiars desfavorables, per tal de contribuir a la conciliació de la vida familiar. A la vegada que es mantenen les pautes incloses a la passada convocatòria com:   

-  S’ha mantingut i consolidat l’augment de la dotació econòmica que es va realitzar el curs passat. Aquesta dotació arriba als 2.600.000 €. En total, un milió i mig més que el curs 2015-2016.

-  S’ha consolidat la millora en la gestió dels ajuts, ja que s’ha fet la convocatòria abans de que comenci el curs escolar. Avui, 3 de setembre, es penja el llistat provisional dels ajuts als centres educatius, de manera que les famílies podran conèixer si la seva sol·licitud ha estat admesa i la puntuació obtinguda. El llistat estarà penjat fins dia 23 de setembre per fer les reclamacions que es consideri.

El càlcul del nombre de beneficiaris que es publiquen a les llistes provisionals s’ha realitzat a partir del pressupost del qual s’ha destinat 2.500.000 euros als ajuts de menjador per motius socioeconòmic, les majoritàries, i 100.000 euros als ajuts de menjador per motius de transport (alumnes usuaris de transport escolar que han de dinar al centre). Es reservaran 10.000 € destinats atendre les sol·licituds d’alumnes nouvinguts que es puguin produir durant el curs escolar. 

El director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas fa una balanç positiu d’aquesta convocatòria on puja el número  de beneficiaris en tots els trams, arribant als alumnes més necessitats que requereixin d’aquest servei. Al que ha afegit que entenem que cobrim així les necessitats d’aquells alumnes que tenen més dificultats per poder fer aquesta despesa en els centres educatius. A més Ribas ha destacat que en aquesta convocatòria s’ha incrementat el tall de renda que l’any passat es va situar en els 7341€ per unitat familiar i enguany puja fins els 9004 euros.    

 

Els criteris del curs 2018/19 

- El màxim de punts per renda pot arribar fins a 15 punts, dividits en 3 trams diferents. Per motius socieconòmics els beneficiaris amb més de 10 punts reben el 70% del cost mitjà del menjador, 740 €. Els que han obtingut de 5 a 9 punts, reben el 50%, 528€ i els de menys de 4 punts, el 30% dels cost mitjà del menjador, 317 € fins a esgotar el total dels 2.6 milions d’euros.   

 

TRAM

CURS 17-18

CURS 18-19

Increment alumnes

De 10-15 punts (740€)

2241

2343

102

De 5-9 punts (528€)

698

1165

467

De 0-4 punts (317€)

293

728

435

TOTAL

3232

4236

1004

 

 

 

 

 

Com cada curs es constituirà una Comissió Avaluadora integrada pel director general d’Innovació i Comunitat Educativa, la cap del Servei, un inspector d’educació, un director de centre públic i un de concertat, un representat de la COAPA i un funcionari de la Direcció General. La Comissió analitza les valoracions fetes pels centres, confecciona la relació d’alumnes per ordre de puntuació i elabora l’informe que ha de servir de base per a la proposta de resolució.

Les dades de beneficiaris que avui es publiquen són provisionals, per tant el nombre i la distribució dels beneficiaris pot sofrir petites modificacions durant el procés de reclamacions.

Per calcular el tall de renda s’han pres en consideració aquelles famílies que com a màxim tenen un punt a l’apartat socioeconòmic i un punt a l’apartat familiar. El tall de renda seria 9004 euros per membre de la unitat familiar, 1163 euros més que el tall del curs passat.