torna

Detall de la notícia

Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears


El seu objecte és triple:


 a.    Garantir a les persones menors d’edat que resideixin o es trobin en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears l’exercici dels drets que els reconeixen la Constitució, la Convenció sobre els drets de l’infant de les Nacions Unides, la Carta Europea dels Drets de l’Infant, la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i l’ordenament jurídic en conjunt.


 b.    Establir el marc d’actuació en què s’han d’exercir les activitats de foment dels drets i el benestar de la persona menor d’edat, així com les actuacions de prevenció, atenció, protecció i participació adreçades a la infància i l’adolescència per garantir el seu desenvolupament en els àmbits familiar, social i educatiu.


 c.    Definir els principis d’actuació, els criteris, els procediments i el marc competencial i institucional en l’àmbit de la protecció a la infància i l’adolescència en situació de risc o de desemparament, així com el marc de la intervenció amb persones menors d’edat infractores en l’àmbit de la justícia juvenil.

Publicada al BOIB núm. 26 de 28 de febrer de 2019