torna

Detall de la notícia

Imatge 3464689

El Govern llança una nova convocatòria per a la compra de material inventariable esportiu

Aquest dimarts 21 d’agost surt publicada al BOIB la convocatòria de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports de subvencions per a l'adquisició de material inventariable destinada a ajuntaments, federacions esportives, clubs esportius i esportistes d’esports adaptats, per un import total de 500.000 euros.

Aquesta convocatòria d’ajuts pretén atendre les necessitats per al desenvolupament de programes de seguiment esportiu, i també de programes de tecnificació esportiva, així com l’adquisició de material no esportiu inventariable per a les federacions esportives de les Illes Balears i també millorar el material esportiu inventariable per a la pràctica d’esport adaptat.
 
Els programes de seguiment esportiu tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d’iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents a la pràctica d’una modalitat esportiva específica. Els programes de tecnificació esportiva implementen processos de perfeccionament i desenvolupament a l’àmbit esportiu des de que es detecta una persona amb projecció per a la pràctica d’una modalitat esportiva fins a la seva arribada a l’esport d’alt nivell.
 
L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria, a través de la Direcció General d’Esports, es reparteix de la següent manera desglossada:
 
300.000 € per a l’adquisició de material esportiu inventariable en instal·lacions de titularitat municipal dels ajuntaments de les Illes Balears.
 
150.000 € per a l’adquisició de material esportiu inventariable per al desenvolupament de programes de seguiment esportiu i de programes de tecnificació esportiva de les federacions esportives de les Illes Balears, així com per a l’adquisició de material no esportiu inventariable de les federacions esportives de les Balears.
 
50.000 € per a l’adquisició de material tècnic esportiu inventariable per a la practica d’esports adaptats dels esportistes i equips esportius d’esports adaptats.
 
El termini per presentar les sol·licituds acaba dia 10 de setembre de 2018 (inclòs).