torna

Detall de la notícia

Imatge 3463855

Consum ha registrat 4.233 reclamacions el primer semestre, sobretot de telecomunicacions i transport aeri

La Direcció General de Consum ha registrat 4.233 reclamacions el primer semestre de 2018 i preveu tancar l’any amb més de 8.400, és a dir mil més que el 2017. Part d’aquest increment es deu a l’impuls que s’ha donat al sistema informàtic de reclamació telemàtica sense necessitat de tenir DNI electrònic, la qual cosa ha generat un augment notable de les reclamacions a través d’Internet. Així, en els primers sis mesos 643 persones han posat una reclamació sense haver-se de desplaçar a cap oficina, mentre que en tot l’any passat varen optar per aquesta via 855.

Així ho indiquen les dades del Servei d’Atenció al Consumidor, segons les quals, entre l’1 de gener i el 30 de juny, a Mallorca s’han registrat 3.297 reclamacions; a Eivissa i Formentera, 589, i a Menorca, 347.

Per sectors, de manera global a les Illes Balears, els més reclamats són telecomunicacions, telefonia i Internet (1.133 reclamacions); transport aeri (800) i serveis d’oci (viatges, allotjament turístic, bars, restauració, espectacle musical, museus, instal·lacions esportives), amb 286 queixes.

Per illes, les dades d’àrees amb més queixes varien: a Mallorca dominen les telecomunicacions (937), el transport aeri (534) i el subministrament d’energia i aigua (226); a Menorca encapçalen la llista el transport aeri (125), les telecomunicacions (67) i el subministrament d’aigua i energia (32); a Eivissa i Formentera, els tres sectors que generen més reclamacions són el de transport aeri (141), les telecomunicacions (129) i el de bancs i intermediació financera (35).

 

Reclamacions telemàtiques

Pel que fa a les reclamacions telemàtiques, en el primer semestre se n’han presentat 643. Per això, es preveu que a final d’any se n’hauran presentat més de 1.200; enfront de les 855 reclamacions de l’any 2017. El motiu d’aquest increment notable és la posada en marxa de la reclamació telemàtica sense necessitat de disposar de DNI electrònic, per tal d’acostar l’Administració a la ciutadania.

Així, fins a l’abril de 2017, per presentar una reclamació o una denúncia de consum era necessari disposar de certificat electrònic o d’un número d’usuari i una contrasenya de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Ara només fa falta un número de telèfon mòbil.

Durant el procés de reclamació, un dels camps obligatoris que s’ha d’emplenar és el telèfon mòbil de l’usuari, ja que en aquest telèfon rep un missatge de text (SMS) amb un codi que ha d’inserir en la seva reclamació. A més, l’usuari pot decidir si vol rebre totes les notificacions de manera telemàtica en lloc de per correu ordinari.

Amb aquesta mesura, el Servei d’Atenció al Consumidor fa una passa més per acostar l’Administració a la ciutadania, que ja ha tengut resultats. Així, en 2015 es varen registrar 244 reclamacions telemàtiques; en 2016, 398, i en 2017, la xifra va pujar fins a les 855.

 

RECLAMACIONS


2016

2017 

Primer semestre 2018

Mallorca

5.957

5.945

3.297

Menorca  

625

591

347

Eivissa i Formentera

682

1.010

589

TOTAL

7.264

7.546

4.233

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ RECLAMACIONS DE LES ILLES BALEARS PER SECTORS (PRIMER SEMESTRE 2018)

 

Telecomunicacions: telefonia, Internet i TDT

1.133

Transport aeri

800

Serveis d'oci: viatges, allotjament turístic, bars, restauració, espectacle musical, museus, instal·lacions esportives

286

Subministrament energia i aigua

282

Venda i reparació d’electrodomèstics i electrònica

201

Bancs i intermediació financera

145

Mobiliari (venda de mobles i mobiliari de cuina) i altres productes de la llar

125

Serveis de lloguer de transport

117

Assegurances

108

Serveis postals i transport de mercaderies

97

Venda de roba, calçat i complements

97

Serveis per al manteniment i millora de la llar

96

Venda de vehicles i altres transports privats

94

Venda d’alimentació

91

Servei de reparació de vehicles i altres transports privats

72

Serveis de salut

68

Transport marítim

66

Educació/Formació

40

Habitatge: compra i reforma

25

Lloguer d'habitatge

24

Transport terrestre (taxi, autobús, autocar, tren…)

9

Altres

257

TOTAL

4.233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 SECTORS AMB MÉS RECLAMACIONS MALLORCA

 

Telecomunicacions: telefonia, Internet i TDT

937

Transport aeri

534

Subministrament energia i aigua

226

Serveis d'oci: viatges, allotjament turístic, bars, restauració, espectacle musical, museus, instal·lacions esportives

252

Venda i reparació d’electrodomèstics i electrònica

170

Mobiliari (venda de mobles i mobiliari de cuina) i altres productes de la llar

104

Bancs i intermediació financera

101

Serveis de lloguer de transport

88

Assegurances

86

Serveis per al manteniment i millora de la llar

79

TOTAL RECLAMACIONS MALLORCA

3.297

 

10 SECTORS AMB MÉS RECLAMACIONS MENORCA

 

Transport aeri

125

Telecomunicacions: telefonia, Internet i TDT

67

Subministrament energia i aigua

32

Serveis de lloguer de transport

14

Venda i reparació d’electrodomèstics i electrònica

14

Bancs i intermediació financera

9

Serveis de salut

9

Assegurances

8

Serveis d'oci: viatges, allotjament turístic, bars, restauració, espectacle musical, museus, instal·lacions esportives

7

Transport marítim

7

TOTAL RECLAMACIONS MENORCA

347

 

10 SECTORS AMB MÉS RECLAMACIONS EIVISSA I FORMENTERA

 

Transport aeri

141

Telecomunicacions: telefonia, Internet i TDT

129

Bancs i intermediació financera

35

Serveis d'oci: viatges, allotjament turístic, bars, restauració, espectacle musical, museus, instal·lacions esportives

27

Transport marítim

25

Subministrament energia i aigua

24

Serveis postals i transport de mercaderies

21

Servei de reparació de vehicles i altres transports privats

21

Mobiliari (venda de mobles i mobiliari de cuina) i altres productes de la llar

18

Venda i reparació d’electrodomèstics i electrònica

17

TOTAL RECLAMACIONS EIVISSA I FORMENTERA

589