torna

Detall de la notícia

Tràmit d'informació pública del Projecte de Reial decret pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial

El Ministeri d'Indústria, en compliment del que disposa l'article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern (Butlletí Oficial de l'Estat de data 28/11/1997), comunica que ha publicat a la seva pàgina web el tràmit d'informació pública del Projecte de Reial decret pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial.

Aquest document es pot trobar al següent enllaç.