torna

Detall de la notícia

Imatge 3457917

La Conselleria d'Esports treu la convocatòria d'ajuts d'inclusió social i esport femení

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General d'Esports, ha publicat les línies d’ajuda per donar suport a accions d’inclusió social i d’integració de persones amb capacitats diferents mitjançant l’esport, ajuts per a cursos de formació tècnica esportiva de dones i ajuts per a equips femenins i mixtos de categoria nacional per l’any 2018. Aquesta és la segona edició d’aquestes ajudes que han estat creades aquesta legislatura per part del Govern i en aquest cas s’ha fet en col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Aquesta convocatòria reflecteix l’aposta política d’aquest Govern per fomentar l’esport femení i l’esport com a eina d’inclusió social.
 
La convocatòria d’aquestes ajudes té un triple objectiu. En primer lloc, una de les finalitats és atorgar ajudes a projectes destinats a la integració social d’infants i de joves en risc d’exclusió social a través de la pràctica esportiva continuada, o a projectes d’esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre. Per una altra banda, subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. I finalment, subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d’esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2017-2018.
 
Poden ser beneficiaris de les ajudes a projectes destinats a la integració social les entitats que compleixin una sèrie de requisits estipulats a la convocatòria. En relació a les ajudes de formació tècnica esportiva, poden ser beneficiàries les dones que tinguin setze o més anys a dia 31 de desembre de 2018, que siguin residents o nascuts a les Illes Balears i amb domicili fiscal a l’estat espanyol, que vulguin iniciar o millorar la seva formació relacionada amb la seva tasca com a entrenadores, tècniques esportives, jutges o altres activitats de suport a les competicions esportives (nutrició esportiva, psicologia esportiva, etc.).
 
I finalment, pel que fa a les ajudes a equips femenins i mixtos, podran ser beneficiaris els clubs amb equips participants a competicions de les categories nacionals, durant la temporada esportiva 2017/2018.
 
La dotació de la convocatòria és d'un màxim de 140.000 euros. Per a les ajudes de projectes destinats a integració social i projectes d’esport adaptat es destinen 60.000 euros. Per a les ajudes de formació tècnica esportiva per a dones es destinen 20.000 euros. Per a les ajudes a equips de categoria nacional es destinen 60.000 euros. Existeix un augment del 71% respecte l’any 2017 en les ajudes específiques per als equips femenins que s’han creat des del Govern com a novetat durant aquesta legislatura.  Cal destacar que aquesta ajuda específica es suma a la que ja tenen com a equips que competeixen a nivell estatal.
 
El termini per presentar la sol·licitud finalitza dia 31 d’agost de 2018.

Enllaç BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10856/612339/resolucio-de-la-consellera-de-cultura-participacio