torna

Detall de la notícia

Imatge 3454193

19,6 milions del SOIB per als programes d'itineraris integrals d'inserció per a col.lectius vulnerables

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, ha autoritzat el pagament anticipat de les dues convocatòries de subvencions del SOIB adreçades a impulsar la integració de col·lectius amb especials dificultats d’inserció en el mercat laboral, com són les persones amb discapacitat i els joves.
 
Els dos programes sumen una inversió total de 19,6 milions d’euros, distribuïts en 13.494.000 milions per als col·lectius de vulnerables en general i en 6.150.000 milions per als joves —en el marc de la Garantia Juvenil—, i estan finançats pel SOIB i el Fons Social Europeu (FSE).
 
Els col·lectius que es beneficiaran d’aquestes convocatòries són, d’una banda, els joves desocupats en risc d’exclusió social i amb dificultats especials d’inserció laboral, entre 16 i 29 anys, inscrits en la Garantia Juvenil, i, d’altra banda, les persones en risc d’exclusió social, amb discapacitat intel·lectual o altres discapacitats —físiques, sensorials, etc.— o persones amb discapacitat per malaltia mental, totes amb problemes per accedir a una feina.
 
Aquests dos programes es duran a terme en dues anualitats, 2019 i 2020, i es preveu que se’n puguin beneficiar més de 8.000 persones que responguin als perfils requerits.
 
Des de 2015 fins a 2018, el SOIB ha destinat més de 28 milions d’euros per atendre aquests itineraris integrals d’inserció, que han beneficiat gairebé 16.000 usuaris. Les dades d’inserció reflecteixen l’eficiència d’aquests programes, amb taxes que s’acosten al 60 %, com es va presentar en l’informe del primer any del Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears (POQIB). Aquestes dues convocatòries estan incloses en les línies d’actuació previstes en el Pla.
 
Aquests programes inclouen processos d’acompanyament que marca el personal tècnic d’orientació juntament amb la persona beneficiària d’aquestes polítiques, en els quals es fixen les necessitats concretes i individuals per a cada persona, i que comporten una millora en les habilitats i competències. La finalitat és la inserció dins el món laboral o en el sistema de la formació. En ambdues convocatòries l’import per al finançament d’actuacions d’orientació per a l’ocupació supera els 15 milions d’euros.
 
En el marc de l’itinerari integral d’inserció es finança l’execució d’especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat i les de competències clau. També s’estableixen ajuts adreçats als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat i per a víctimes de violència masclista, ajuts de transport, manutenció i allotjament, i ajuts a la conciliació. En aquesta legislatura és la segona vegada que el SOIB duu a terme una sola convocatòria per integrar l’acompanyament en itineraris d’inserció i la formació. 
 
Potestativament, i com a novetat, s’ha assignat un total de 300.000 euros per poder finançar les actuacions complementàries experimentals, que permetran dotar d’habilitats de caire ocupacional els usuaris i millorar-ne la inserció laboral. Així es dona resposta a demandes molt concretes del mercat laboral, que no estan previstes dins el marc de la formació reglada o en el catàleg d’especialitats formatives o no disposen de regulació específica.
 
Podran optar a aquestes subvencions les organitzacions sense ànim de lucre que acreditin experiència en l’execució d’accions adreçades a acompanyar persones desocupades en processos d’inserció laboral, així com les administracions locals que puguin acreditar la mateixa experiència.