torna

Detall de la notícia

Imatge 3439257

La Comissió Mixta de Transferències Govern – Consells Insulars aprova el traspàs de les funcions i els serveis de joventut i lleure al Consell Insular de Mallorca

La Comissió Mixta de Transferències Govern – Consells Insulars ha aprovat avui el traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies de joventut i lleure.
 
El traspàs, que serà efectiu a partir del proper 1 d’octubre, implica que el Consell Insular de Mallorca assumirà les funcions i els serveis que li són inherents, d’acord amb les atribucions que li atorguen l’Estatut d’autonomia i l’ordenament vigent. Aquestes funcions estan relacionades, entre d’altres, amb l’educació i la formació en el lleure infantil i juvenil; amb les activitats de lleure amb infants i joves; amb les instal·lacions per a infants i joves, o amb el suport a l’associacionisme i la participació.
 
Pel que fa a l’Administració autonòmica, es reserva les potestats que afecten els interessos generals de les Illes Balears en conjunt, com el de determinar els itineraris i els continguts de la formació bàsica dels informadors joves en l’àmbit de la comunitat autònoma, l’expedició de títols de monitor i de director a instàncies de les escoles d’educació i de temps lliure, o la gestió i el finançament de les instal·lacions per a infants i joves que siguin de titularitat de la Comunitat Autònoma.
 
Personal i cost efectiu
El traspàs de funcions i serveis en matèria de joventut i lleure implica el traspàs de personal que passarà a dependre del Consell. En concret, es tracta de 7 places, de les quals 4 són personal laboral de l’IB Jove i 3 són personal funcionari de la Conselleria de Cultura Participació i Esports. El cost efectiu del traspàs és de 753.738,58 € anuals.
 
 
Inici dels traspassos de gènere i dona, i LGTBI
Per altra banda, la Comissió Mixta també ha aprovat l’inici de dos traspassos. Es tracta del traspàs als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies en polítiques de gènere i dona, i del traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies en polítiques LGTBI. La previsió és que els dos traspassos es puguin fer efectius l’1 de gener de 2019.