torna

Detall de la notícia

Imatge 3437715

Cohabita - Habitatge cooperatiu en cessió d'ús

L’IBAVI destina sòls públics amb els respectius projectes arquitectònics, per a l’autopromoció d’habitatges protegits en cessió d’ús per un termini de 75 anys, fins a un màxim de 99 anys.

Les persones interessades hauran d’organitzar-se en forma de cooperativa o d’entitat sense ànim de lucre i presentar la seva proposta al concurs d’adjudicació.

Les cooperatives adjudicatàries obtindran el dret de superfície sobre el sòl, assumint únicament les despeses de construcció i esdevenint propietàries de l’immoble per un termini de 75 anys, prorrogable. Durant aquest termini les persones sòcies de la cooperativa gaudiran del dret d’ús dels habitatges.

Els projectes arquitectònics cedits són guanyadors dels concursos d’idees celebrats per l’IBAVI i  esdevindran referents en confort ambiental i utilització eficient dels recursos naturals en les fases de construcció i vida útil.

Per a més informació pots adreçar-te a cohabita@ibavi.caib.es o demanar una cita prèvia.