torna

Detall de la notícia

Imatge 3434188

Obert nou termini d'inscripció per a activitats formatives del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu 2018

Obert un nou termini per als cursos:

  • MALLORCA: FD0003-11 Competències directives de nivell intermedi. Lideratge de persones i direcció d`equips (semipresencial)
  • MENORCA: FD0003-12 Competències directives de nivell intermedi. Lideratge de persones i direcció d`equips (semipresencial)
  • EIVISSA: FD0003-13 Competències directives de nivell intermedi. Lideratge de persones i direcció d`equips (semipresencial)


Les persones destinatàries de les activitats formatives del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu són el personal empleat públic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclòs en l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques dels subgrups A1 i A2 de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com altres subgrups que es puguin indicar a l’activitat formativa concreta corresponent.

Recordau que el darrer dia és el 3 de setembre.

Si sou destinatari del programa i estau interessat/da en participar-hi, inscriu-vos al web:

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M159&lang=CA&cont=87518