torna

Detall de la notícia

Imatge 3433738

Dictamen sobre l'adequació al dret espanyol i europeu de l'Avantprojecte de Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears

Amb data 8 de febrer de 2018, la secretaria general de la Conselleria de Territori,Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears va aprovar el contracte amb el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), mitjançant la FURV,  pel qual s’encarrega un Dictamen sobre l’adequació al dret espanyol i europeude l’Avantprojecte de Llei de canvi climàtic i transició energètica de les IllesBalears.

Concretament, l’encàrrec preveia el següent:

1) Determinar l’adequació general del text projectat als ordenaments constitucional i europeu.

2) Determinar la viabilitat jurídica de les principals prescripcions relatives als punts següents:

  • Marc estratègic de referència per a la definició de plans i mesures d’adaptació al canvi climàtic.
  • Establiment de pressuposts de carboni.
  • Inventari d’emissions de CO2 d’àmbit autonòmic.
  • Objectius autonòmics vinculants de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • Limitació progressiva i planificada de l’entrada i circulació a les Illes Balears de vehicles contaminants.
  • Limitacions als propietaris d’edificis en relació al consum energètic.
  • Limitacions als titulars de grans infraestructures pel que fa al consum energètic i a l’ús d’energies renovables.

Als aspectes concrets indicats, el Dictamen present n’afegeix alguns altres que s’han considerat especialment rellevants en el context de l’objectiu general de l’encàrrec.