torna

Detall de la notícia

Imatge 3433017

El Govern ha elaborat un nou cens d'instal·lacions esportives de les Illes Balears

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General d’Esports, ja disposa del Cens d’instal·lacions esportives CIEIB-2016, després de més de dos anys de feina, i  que actualitza l’anterior, que data del 2005. Les Illes Balears és la quarta comunitat autònoma que elabora un cens esportiu en tot l’Estat espanyol,

 
El cens actualitzat diu que a les Illes Balears hi ha 4.411 instal·lacions esportives de les Illes Balears, de les quals 832 corresponen a un 23,25% d’increment pel que fa al 2005; 11.192 espais esportius de les Illes Balears, dels quals 2618 corresponen a un 30,53% d’increment pel que fa al 2005; i 9.036 espais complementaris de les Illes Balears, dels quals 5.076 corresponen a un 128,18% d’increment pel que fa al 2005. Pel que fa a l’illa de Mallorca, actualment hi ha 2255 instal·lacions en total, 6987 espais esportius i 5917 espais complementaris. L’illa de Menorca compta amb 396 instal·lacions (existeixen 61 instal·lacions sense cap tipus d’espais, ni esportiu ni complementari), 1149 espais esportius i 1163 espais complementaris. Pel que fa a Eivissa i Formentera, actualment disposen de 521 instal·lacions (existeixen 72 instal·lacions sense cap tipus d’espais, ni esportiu ni complementari), 1141 espais esportius i 1400 espais complementaris.

Una instal·lació esportiva està formada per espais esportius i complementaris, situats en un recinte comú i amb funcionament dependent i homogeni. Els espais complementaris de la instal·lació estan en relació directa amb el desenvolupament de l’activitat esportiva; alguns són generals a tots els tipus d’instal·lació (vestuaris, magatzems de material esportiu, grades, banys públics), altres són específics de determinades tipologies.
 
El cens, que és una aplicació informàtica, s’ha elaborat amb la col·laboració del Consejo Superior de Deportes (CSD),  i ha estat objecte d’una auditoria externa. A partir de l’aplicació informàtica del cens, els ciutadans podran conèixer la ubicació i característiques de totes les instal·lacions esportives de les Illes Balears tant públiques com privades, i això facilitarà el seu ús i fomentarà els hàbits saludables de la població.
 
Per altra banda, el cens servirà de base per elaborar el futur Pla Director d’Instal·lacions Esportives.
 
Cal puntualitzar que l’anterior cens el van efectuar empreses externes i especialitzades, com succeeix a gairebé totes les Comunitats Autònomes; en canvi, aquesta actualització l’han realitzada agents del mateix cos de funcionaris de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, i com a conseqüència, això ha comportat un estalvi per a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 
Actualment el Govern ja ha establert uns criteris de periodicitat que permeten l’actualització del cens, ja que si no existeix un control, és a dir, una  continuïtat i un seguiment exhaustius de les instal·lacions censades, el rigor i la fiabilitat del cens s’allunyen cada vegada més de la realitat, provocant desfasament.
 
Tenint en compte la normativa que regula el Cens d’instal·lacions esportives a la CAIB, i sobretot l’article 110 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, cal tenir en compte que l’administració autonòmica de les Illes Balears ja ha complit perquè ha elaborat i gestionat un cens detallat d’instal·lacions esportives, amb les seves característiques tècniques, amb la finalitat d’identificar-les i controlar-les, i ha de facilitar l’elaboració del Pla director sectorial d’instal·lacions esportives de les Illes Balears. La inclusió en el cens autonòmic d’instal·lacions esportives és un requisit imprescindible per dur a terme competicions oficials i per percebre subvencions en l’àmbit autonòmic o ajudes públiques de caràcter esportiu.