torna

Detall de la notícia

Imatge 3432822

Reunions informatives per a les famílies dels alumnes beneficiaris dels ajuts per millorar els coneixements orals d'anglès

El passat 3 de juliol es va realitzar la reunió informativa per a les famílies i els alumnes de 1r de batxillerat i de 2n de cicles formatius beneficiaris dels ajuts per realitzar un curs d’immersió lingüística en anglès de dues setmanes de durada a dos indrets diferents d’Anglaterra. Aquest programa d’immersió lingüística està completament subvencionat per la Conselleria d’Educació i Universitat a través de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

A la reunió, que es va fer a la UIB, hi foren presents la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda; representants del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals, i representants de Ken’s Education Group S.L.U., atès que va ser l’empresa guanyadora del procediment de licitació d’aquest programa.

Durant el transcurs de la reunió es va informar del contingut del programa, a més de resoldre tot un seguit de dubtes plantejats pels pares i mares. Els alumnes i les famílies de Menorca i d’Eivissa varen poder seguir aquesta reunió via videoconferència. Així mateix, les famílies que no pogueren assistir a la reunió informativa seran informades a través d’un correu electrònic.

Per altra banda, el 10 de juliol va tenir lloc la reunió informativa adreçada a les famílies dels alumnes de 6è de primària beneficiaris dels ajuts que permetrà aquest alumnat poder millorar completament de franc els seus coneixements orals d’anglès aquest estiu.

Atès que l’Escola d’Estiu de Menorca, d’Eivissa i de Formentera va començar a principis de juliol, aquesta informació ja els havia arribat a les famílies amb anterioritat per correu electrònic. Remarcar també que les famílies d’alumnes de 6è de primària que no pogueren assistir a qualsevol de les reunions informatives seran informades a través d’un correu electrònic.

Modalitats d’immersió lingüística

Aquesta actuació és iniciativa de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i s’articula a través de dues modalitats d’immersió lingüística:  

  • Curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de 2 setmanes de durada i amb un total de 45 hores lectives per a l’alumnat que en el curs escolar 2017-2018 està matriculat al primer curs de batxillerat o al segon curs de cicles formatius en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En total, els beneficiaris d’aquests ajuts seran 94 alumnes. Tant per a la concessió dels ajuts de batxillerat com de formació professional s’ha seguit el criteri de millor expedient acadèmic. El curs es realitzarà al Regne Unit en el període comprès des de finals de juliol al 31 d’agost de 2018. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 15 persones.
  • Escola d’estiu en llengua anglesa d’una durada de 10 dies lectius (de dilluns a divendres) i amb un total de 50 hores de formació  per a l’alumnat que en el curs escolar 2017-2018 està matriculat en el sisè curs de primària en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En total, els beneficiaris d’aquests ajuts seran 246 alumnes. Aquest programa s’impartirà a Palma, Calvià, Inca, Campos, Ciutadella, Maó i Eivissa en el període comprès des de principis de juliol al 31 d’agost de 2018. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 5 persones.